Vil oppheve sammenslåingen av Troms og Finnmark

Samarbeidspartiene i Troms og Finnmark vil arbeide for opphevelse av tvangsreformen og sammenslåingen av Troms og Finnmark. 
nyheter

Fylkesrådet ber fylkestinget vedta at fylkesrådet forbereder en sak om å søke at Troms og Finnmark deles opp etter inndelingsloven. Søknaden skal sendes etter stortingsvalget i 2021.

– Et nytt stortingsflertall er avgjørende for å snu sentralisering og tvangssammenslåing, heter det saksfremlegget.

Tirsdag skal saken opp i fylkesrådet.