Grønt lys for graving rundt monument

Riksantikvaren gir kommunen dispensasjon for å kunne grave opp og flytte krigsmonumentet i Kirkeparken.

FÅR GRAVE: Riksantikvaren gir tillatelse til å grave opp og flytte krigsmonumentet i Kirkeparken. 

nyheter

Etter oppgraderingen av Kirkeparken ble Minnesmerket over krigens ofre flyttet fra Storgata til Bankgata. Dette førte til omfattende protester, og kommunestyret fattet i fjor vedtak om at monumentet skulle flytte tilbake til sin opprinnelige plassering.


Slik ser krigsmonumentet ut nå: – Respektløst

– Respektløst, sier Gunnar Pedersen (Høyre).


Problemer har imidlertid vært at Kirkeparken er et automatisk fredet kulturminnesmerke, og at det derfor ikke er tillatt å grave.


Flytter minnesmerket tilbake til Storgata

Minnesmerket over krigens ofre blir nå flyttet tilbake til den opprinnelige plasseringen i hjørnet av Storgata/Bankgata.


Flyttingen har derfor vært satt på vent i påvente av tillatelse fra kulturminnemyndighetene.

Nå har altså Riksantikvaren gitt sin tillatelse til å grave opp minnesmerket, flytte det til Storgata, samt til å etablere flaggstenger, planteringer og andre installasjoner rundt monumentet.


Krigsmonumentet: – Alle skal få si sitt om minnesmerket i Kirkeparken

Det blir ingen flytting av minnesmerket over krigens offer i Kirkeparken – ennå.


Gravearbeidet må imidlertid overvåkes av arkeolog – og dersom det blir funnet gravminner må arbeidet stanses umiddelbart.