Ny runde med juling for fiskeriministeren: «Spinnvilt» og «forkastelig»

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) får mer verbal juling fra opposisjonen, etter at en ny pengefloke med hittil ukjente inntekter ble kjent mandag ettermiddag.

STADIG NYE SAKER: Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen er under hardt press etter flere avsløringer av økonomiske krav fra hans side.  Foto: Terje Pedersen (VG)

nyheter

Sivertsen har tidligere måtte svare for dobbeltlønn som ordfører og statssekretær – og om krav om etterlønn.

– Moralsk forkastelig, sa Aps talsperson, Terje Lien Aasland.

Hans dom blir ikke mildere etter at VG mandag ettermiddag meldte at Sivertsen hittil i år har fått 27.000 kroner i lønn fra Troms og Finnmark fylkeskommune - uten at det har vært et eneste møte i det fylkestinget han er innvalgt i.

Sivertsen ringte selv til fylkeskommunen i dag for å stanse utbetalingene, og tilbød å betale tilbake for den perioden han har vært statsråd, altså siden 24.januar.

– Det fletter seg inn i rekken og gjør ikke saken bedre, for å si det forsiktig. Han har gjentatte ganger utvist total mangel på dømmekraft, sier Aasland.

– Hjemme og rydder opp

Statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor sier i en kort kommentar at de er kjent med at Sivertsen nå er i ferd med å rydde opp.

– Vi vet at han er hjemme i dag og rydder, og at det inkluderer fylkestinget, sier Erna Solbergs pressetalsmann.

Mandag ettermiddag sendte fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen følgende uttalelse på epost til VG:

– Jeg er hjemme på Senja for å rydde opp. Jeg har i dag tilbakebetalt det jeg fikk utbetalt fra kommunen i etterlønn krone for krone. Jeg har også fått annullert etterlønnsavtalen.

– I dag tidlig snakket jeg med fylkeskommunen og har bedt om at jeg skal få betale tilbake all godtgjørelse jeg har mottatt etter 1. januar. Jeg har søkt permisjon fra fylkestinget, og søknaden skal behandles på fylkestingets første møte 10. mars.

SV: Spinnvilt

– Denne saken begynner å bli spinnvill, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i en kommentar til VG.

– Det er ikke til å tro at han etter flere uker som statsråd søker permisjon, og så vil ha godtgjørelse helt fram til mars, vel vitende om at han ikke skulle gjøre noe arbeid knyttet til vervet som fylkestingsmedlem. Dette vitner om en ren spekulasjon i grådighet, sier SV-nestlederen.

Fylkesnes sier at Sivertsen har vært en respektert politiker i Midt-Troms:

– Men det er mange som nå er opprørt over store krav om etterlønn fra en kommune i dyp økonomisk krise, og godtgjørelse fra et nytt fylke med store økonomiske utfordringer. Nå er det opp til statsministeren, om hun bagatelliserer det som bare litt rot, eller om hun ser alvoret i disse sakene, sier Torgeir Knag Fylkesnes.

Spørsmål til Solberg

Aasland har på vegne av Ap sendt spørsmål til statsminister Erna Solberg om fiskeriminister Geir Inge Sivertsens økonomiske krumspring.

Her er spørsmålet:

«Vi forstår saken slik at Sivertsen ikke gjorde noen betraktninger omkring det rettmessige eller moralske perspektivet omkring dobbeltlønn og senere etterlønnen. For videre vurdering av denne saken vil det være av betydning å vite om statsministeren var kjent med dobbeltrollen til Sivertsen og om hun var kjent med at han mottok dobbeltlønn samt søkte om og fikk utbetalt etterlønn. Likeledes om statsministeren kan redegjøre for hva hun har visst i denne saken og om det forenlig med god vurderingsevne å heve lønn som ordfører, og samtidig søke om etterlønn i en situasjon der man har tiltrådt som statssekretær.

Har statsministeren fortsatt tillit til fiskeriminister Geir Inge Siversten som aktivt har søkt om etterlønn samtidig som han hevet dobbel lønn som statssekretær og ordfører?»

Lien sier de vil vurdere å stille flere spørsmål.

– Vi må vurdere det, blant annet med bakgrunn i det VG nå skriver om hans fylkestingsverv, sier han.

Sivertsen ble utnevnt til statsråd 24.januar.

Han har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.