Kvinne i 30-årene midlertidig fratatt førerkortet – påstår hun fikk nyseanfall

Kvinnen var utilstrekkelig varsom da hun kom over i motsatt kjørefelt på Tverrforbindelsen og sneiet borti en møtende personbil.
nyheter

I fjor høst kjørte kvinnen i 30-årene en personbil på Tverrforbindelsen. Ifølge kjennelsen skal hun ikke ha vært tilstrekkelig varsom i trafikken og kjørte over i motsatt kjørefelt og sneiet borti en møtende personbil. Deretter havnet kvinnens bil i grøftekanten og det oppsto materielle skader på begge bilene.

I en kjennelse fra Nord-Troms tingrett har påtalemyndigheten fått medhold i at kvinnen skal fratas førerkortet midlertidig mens saken mot henne avgjøres, men ikke utover 18. mai 2020.

Sier at hun fikk nyseanfall

Siktede har forklart at hun fikk nyseanfall og at hun derfor kom noe over i motgående kjørefelt og traff en bil som kom i motsatt retning. Etter kollisjonen, som var på siden av bilen og ikke i front, valgte hun å styre bilen over motgående kjørefil og ut av veibanen.


Tromsø-mann solgte samme båt to ganger – nå må han møte i retten

Selgeren hadde allerede mottatt betaling fra det første salget da han solgte båten på nytt.


Kvinnen har opplyst av at hun trenger førerkortet i sammenheng med egen sykdom og oppfølging av et barn som hun har eneansvar for, men retten mener hensynet til trafikksikkerhet og likebehandling må veie tyngst.

Ved domfellelse må siktede påregne inndragning av sitt førerkort i til sammen elleve måneder.