Liten nedgang i arbeidsledigheten i februar

I februar var det 300 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Ledigheten utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten lå på 2,3 prosent i februar, viser tall fra Nav. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

nyheter

– Den registrerte arbeidsledigheten har endret seg lite de siste månedene. Arbeidsledigheten holder seg dermed fortsatt stabil på et lavt nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige har ligget på 2,2 prosent siden august i fjor, justert for sesongvariasjoner, mens andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har holdt seg uendret på 2,7 prosent det siste halvåret.

Det var 2598 helt ledige i det nye storfylket Troms og Finnmark i februar, som utgjør en nedgang på 8 prosent, skriver NAV i en pressemelding.

219 færre personer var registrert som helt ledige i Troms og Finnmark sammenlignet med februar 2019. Dette er nøyaktig 2 prosent av arbeidsstyrken. Antallet personer på ulike arbeidsmarkedstiltak har i samme periode blitt redusert med 143 personer (21 prosent).

Helt ledige
august 2019

Antall

Prosent av arbeidsstyrken

Endring fra i fjor i antall

Endring fra i fjor i prosent


Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmárku

2598

2,0

-219

-8


Hele Norge

65416

2,3

-2886

-9