Vil gi tillatelse til jakt på rovvilt med snøscooter i Lyngsalpene

Tromsø kommune bør gi dispensasjon fra snøscooterforbudet for å kunne jakte på rovvilt i Lyngsalpene.

DISPENSASJON: Tromsø kommune bør gi dispensasjon fra snøscooterforbudet for skadefellingsjakt på rovvilt.  Foto: Illistrasjonsbilde: Kallestad, Gorm/NTB Scanpix

nyheter

Det skriver administrasjonen i kommunen i en innstilling til miljø-, klima- og samferdselsutvalget.

Dispensasjonen bør gis til Nord-Troms interkommunale skadefellingslag.

Over kommunegrensa

Skadefellingslaget administreres av Lyngen kommune, og består av ti faste jegere som har til oppgave å felle rovvilt som gjør skade på bufe og tamrein.


Sauebønder og reindriftsnæringen på Sjursnes fortviler etter at de mistet flere hundre dyr

I løpet av sommeren og høsten har sauebønder og reineiere på Sjursnes mistet hundrevis av dyr. Nå ber de om fellingstillatelse.


Ifølge innstillingen skjer det ofte at jakt på skaderovvilt må foregå over kommunegrensene, og administrasjonen ønsker derfor at Tromsø kommune skal gi dispensasjon på forhånd for å jakte fra snøscooter eller andre typer av terrenggående kjøretøy.

Dispensasjonen vil kun gjelde for områdene i Tromsø kommune rundt Ullsfjorden til kommunegrensa mot Balsfjord i sør. Grensa mot nord og vest vil gå langs E8 gjennom Lavangsdalen og Ramfjord, samt langs fylkesvei 91 til Breivikeidet.

Sauer, geiter og tamrein

Beregninger estimerer at det er cirka 1.800 sauer og geiter, samt opp mot 4.000 rein som beiter i området øst for Sørfjorden i Ramfjord.


Kongeørnen gjør mest skade på rein

Antall rein tatt av rovdyr er allerede høyere enn i hele 2016. Kongeørnen får mye av skylden.


Betingelsene for at skadefellingslaget skal få ta i bruk motoriserte kjøretøyer i utmarka er at det ikke finnes andre alternativer, at kjøringen holdes på et minimumsnivå, at den kun skjer på snø og is (dvs ikke på barmark) - og at det er gitt skadefellingstillatelse fra fylkesmannen.