74 prosent besto Statsborgerprøven i Tromsø

I 2019 besto 74 prosent av kandidatene i Tromsø Statsborgerprøven. I Troms fylke var det 80 prosent som besto prøven.

Illustrasjonsbilde av prøve.   Foto: Thomas Brun

nyheter

I løpet av fjoråret var det totalt 6244 personer som tok Statsborgerprøven, 76 av disse i Tromsø.

– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge i en pressemelding.. Kompetanse Norge utvikler prøven på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.


Debatt:

Mer penger til voksne som vil ha vitnemål

Hver femte voksen i Norge har ikke vitnemål eller fagbrev fra videregående opplæring. Fra neste studieår blir det enklere å få støtte fra Lånekassen til å fullføre videregående opplæring for voksne.


Statsborgerprøven er en kunnskapsprøve med utgangspunkt i lærerplanen for opplæring i Samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Siden 1.januar 2017 ble det innført et krav om å bestå en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller å ta Statsborgerprøven på bokmål eller nynorsk.


Utvalgsleder:

– Kan ikke skjerme barn og unge

Kommunens økonomi i er i så dårlig forfatning at det må kuttes i absolutt alle sektorer.


Den består av 32 oppgaver, og 24 av spørsmålene må være riktig besvart for å få bestått. Prøven er digital og varer i 60 minutter.