Kommunen har ikke oppdatert smittevernplanen på 17 år: – Så gammel at det nesten er grodd mose på den

Kommunen har over lengre tid sviktet med oppdatering av lovpålagt smittevernplan. Det forteller smittevernoverlege Trond Brattland.

OTIUM-SJEF: Enhetsleder Jan Erik Risvik ved Otium forteller at de tar flere grep og ruster seg mot eventuell corona-smitte. Han synes det er beklagelig at kommunens smittevernplan ikke er oppdatert.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Vi har utfordringer med å ha et beredskapsplanverk som er i henhold til lovverket. Men vi har god erfaring med å håndtere krisesituasjoner. En ting er å lage planer, men det kreves mye ressurser å holde dem oppdatert, sier smittevernoverlege Trond Brattland.