Kommunelegen stenger alpinanlegget

Tromsø alpinpark er dermed muligens stengt for sesongen.

STENGT FOR SESONGEN?: Tromsø Alpinpark stenges på grunn av situasjonen med koronaviruset.   Foto: Kjetil Vik

nyheter

Torsdag ettermiddag melder Tromsø Alpinpark AS at anlegget i Kroken stenger inntil videre, på grunn av smittesituasjonen ved koronaviruset.

– Vi har forsøkt å få på plass et tilrettelagt aktivitetstilbud til alle som nå er hjemme uten aktivitetstilbud. Beslutningen om å stenge er tatt etter dialog med kommuneoverlegen og Tromsø kommunes krisestab, uttaler daglig leder Jon R. Håkonsen.


Politiet varsler at de vil slå ned på karantenebrudd

Ingen er anmeldt eller bøtelagt for karantenebrudd i Tromsø. Riksadvokaten har satt normalstraffen for brudd på hjemmekarantene til 20.000 kroner, og politiet vil prioritere slike saker framover.


Håkonsen referer videre til følgende uttalelse fra kommunen: «I den situasjonen som nå er, og med bakgrunn i myndighetenes intensjoner med de strenge og omfattende tiltakene som ble presentert i går, har vi ut fra en totalvurdering besluttet at Tromsø Alpinpark må holde stengt inntil videre. Vi anser at dette må likestilles med «organisert idrettsaktivitet». Vi vil fortløpende vurdere situasjonen i kommunens krisestab».

Det er usikkert om alpinanlegget i Kroken vil åpne igjen denne sesongen. Det er ikke presisert hvor lenge Tromsø Alpinpark er pålagt å holde stengt.

Alpinanleggenes landsforening og Norske fjell har i dag bedt om en øremerket krisepakke til landets 357 skianlegg, deriblant Tromsø Alpinpark.


Alpinparken skylder kommunen flere millioner – har fortsatt ubetalte regninger fra 2017

– Vi prøver å finne løsninger for å få inn disse pengene, sier kommuneadministrasjonen.


«En krisepakke i størrelsesorden 400 millioner vil være reddende vil kunne sikre videre drift for mange alpinanlegg, og vi kan ta folk tilbake i arbeid så snart retningslinjene fra helsemyndighetene tillater dette.», heter det i brevet til Regjeringen.