7.700 «haste-politiattester» behandlet på 20 dager

På grunn av stor pågang, prioriterer politiets enhet for vandelskontroll og politiattester nå søknader relatert til helseinstitusjoner, barnevern, politi og samfunnskritiske oppdrag.

HASTEBEHANDLER POLITIATTESTER: I dette bygget i Vardø prioriterer de nå søknader om politiattester til samfunnskritiske yrker. Bare denne måneden har de behandlet 20.000 søknader, hvorav 7.700 har vært hastesaker. 

nyheter

– Vi har opplevd et større trykk fra folk som trenger politiattest for samfunnskritiske formål. Det er krisesituasjonen landet vårt og verden befinner seg i som er grunnen til det. Fra 1. mars har vi behandlet 5.400 søknader bare innenfor kommunal helse og omsorg, forteller seksjonsleder for politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Leif Sætrum.


Var allerede innlagt da koronasmitten ble oppdaget: - Vet ikke hvor smitten kommer fra

En eldre mann, som allerede var innlagt ved UNN, har fått påvist koronasmitte.


20.000 søknader på 20 dager

Alle søknader om politiattester fra hele landet blir sendt til og behandlet i det samme bygget i Vardø. Der arbeider det 27 personer som årlig behandler 420.00 søknader.

Bare denne måneden har det til nå blitt behandlet 20.000 søknader, hvorav 7.700 er for samfunnskritiske yrker.

– Vi har nok å gjøre til vanlig, men det er klart det er ekstra mye å gjøre nå. Det er kun søknader som sendes inn elektronisk som kommer først i køen. Å sende politiattester via post vil ta for lang tid og jobbe mot hensikten. Majoriteten av søknadene blir behandlet i løpet av en dag slik at folk kan komme seg raskt i jobb.


Tromsø-advokat sterkt kritisk til koronaloven: – Har preg av panikk og manglende oversikt

Brynjar Østgård tror Regjeringens foreslåtte kriselov vil bryte Grunnloven.


Kvalitet og kvantitet

Som de fleste andre arbeidsplasser, opplever også kontoret i Vardø at mange må ha hjemmekontor for å passe på barna sine, og at noen er i karantene. De vurderer likevel ikke å hente inn ekstra krefter.

– Vi har ikke ansatt flere i denne perioden, og det er fordi man må ha en viss kunnskap for å kunne gjøre dette. Vi må levere på kvalitet så vel som kvantitet. På grunn av vi har gjort våre prioriteringer, er det per nå ingen søknader til såkalte samfunnskritiske yrker som står i kø.

Plettfri vandel

En politiattest skal blant annet sørge for at mennesker som er dømt for vold eller seksuelt misbruk, blant annet ikke skal kunne arbeide med barn.

– Nå er det jo slik at de fleste som søker om politiattest har en plettfri vandel, så de er enkle og raske å behandle. Likevel er jo politiattesten der for en grunn. Innenfor en del strafferammer som går på seksuelle overgrep og slike ting, så er attesten uten tidsbegrensing og henger ved deg for alltid. Ved voldssaker og annet, avhengig av alvorlighetsgrad, er det ganske mange paragrafer som heftes med deg fra tre til ti år. Disse tar litt lengre tid å gå gjennom.

– Når dere behandler søknader så raskt som dere gjør nå, bruker dere skjønn?

– Vi henter data fra politiets register, og så bestemmer lovparagrafene hva som kommer med i politiattesten. Vi gjør aldri skjønnsvurderinger, det er det ikke rom for.

Utelukkende positivt

Sætrum har ikke tall på hvor mange av disse søkerne som er fra Tromsø. Søknadene går kun på gateadresse, og ikke postadresse. Han kan heller ikke vite eksakt hvor mange av søknadene som kommer utelukkende på grunn av korona.

– Men det er klart at den store pågangen vi opplever er på grunn av at flere som til vanlig ikke arbeider i helsevesenet eller andre samfunnskritiske yrker, nå gjenopptar gammel kunnskap eller overfører egnet kunnskap fra andre yrker og stiller opp for samfunnet. Det er utelukkende positivt, og det er derfor vi «hastebehandler» nå.

Regjeringas forslag om kriselov, som skal på høring på lørdag, vil gi regjeringen fullmakt til å sette til side lover og forskrifter for å håndtere koronakrisen. Et av punktene er fritak av krav om politiattest.

– Hvordan stiller du deg til dette punktet?

– Det spørsmålet må du rette til politidirektoratet. Her behandler vi kun søknader som kommer inn, og det er ikke mitt bord å mene noe om dette.