Næringslivet i nord blør mest, mener NHO - men det vises ikke på NAV-tallene

Næringslivet i Nord-Norge er mindre robust til å takle store kriser, mener NHO. Samtidig viser statistikken fra NAV at det er færrest permitterte i nord

  Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Vårt næringsliv preges i stor grad av små og bitte små bedrifter. Dessuten fikk koronaviruset umiddelbare følger for reiseliv og leverandører til reiselivsnæringa, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis.