Fylkesmannen: Ligger an til at regjeringa åpner for lokale karanteneregler

Regjeringa vil snart legge fram sin veileder for kommunale tiltak mot korona-smitte. Den vil åpne for lokale karanteregler, skal vi tro fylkesmann Elisabeth Aspaker.

FYLKESMANN: Elisabeth Vik Aspaker er fylkesmann i Troms og Finnmark. Hun skal sørge for at statens reguleringer er fulgt ute i kommunene. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Fylkesmannen er bindeleddet mellom staten og kommunene ute i landet. De er også ansvarlig for å påse at kommunene føler både lover og reguleringer fra nasjonale myndigheter.

124 kommuner holder på lokale koronaregler

Mange av de 124 kommunene som har laget egne regler for å hindre smittespredning, ligger i Nord-Norge, viser en opptelling Klassekampen har gjort.


På et digitalt møte med pressen torsdag varslet fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, at regjeringas veileder for lokale karantenebestemmelser snart vil bli lagt fram.

Møter mellom regjering og kommune

– I går ettermiddag møtte helseministeren, justisminister og flere andre departementer blant annet Tromsø og Sør-Varanger kommune. De hadde en runde før en ny nasjonal veileder skal legges fram, sier Aspaker.

«Søringkarantena»

Høyre-politikers løsning for å få ansatte til jobb i Nord-Norge: – Bruk helikopter

Lederen av Tromsø Senior-Høyre Bodil Ridderseth Larsen ber justisminister Monica Mæland (H) vurdere et noe utradisjonelt tiltak for å få arbeidskraft til landsdelen - uten å bryte «søringkarantena»


Mens regjeringa har oppfordret kommuner til å ikke ha lokale karantenebestemmelser, har Fylkesmannen bedt om en veileder for hvordan håndtere ulike bestemmelser lokalt.

Erna skal finne ut om søringkarantene er ulovlig

Fylkesmannen i Troms og Finnmark etterlyser felles regler for alle nordnorske kommuner.


– Vi har registret at det har vært gjort ulike vedtak i kommunene, og derfor bedt nasjonale myndigheter om veiledning om hvordan følge opp kommunene. Vi ser at vi har vært i en annen fase av pandemien, enn de har vært lenger sør, sier Aspaker.

Skal ikke sette foten ned

Veilederen er ennå ikke lagt fram, Aspaker har fått signaler om at det fremdeles vil være åpning for lokal karantene.

Helse Nord-sjefen sier forsinkelse av koronasmitte i nord gir bedre tid til forberedelse – men peker på disse ekstra utfordringene

Helse Nord jobber nå med en regional strategi for håndtering av korona-pandemien. En av deres viktigste prioriteringer er å få opp svært ressurskrevende kapasitet for intensivbehandling.


– Det er ikke mitt inntrykk at man skal sette foten ned for lokale karantenebestemmelser. Men det er sagt at dette skal bli en mal for lokale vedtak, og man forstår at noen har et særlig behov for å beskytte sin egen befolkning og helsepersonell, sier Aspaker.

Hun forteller at den nye veilederen vil sørge for at nøkkelpersonell i samfunnet kan reise imellom kommuner uten å bli satt i karantene.

Førstestatsadvokat Lars Fause sitter selv i «søringkarantene»: – Jeg følger påleggene fra kommunen

Tromsøs karantenebestemmelser er uønsket av sentrale myndigheter. Men kan du straffes dersom du bryter dem?


– Da handler det mer om å sikre at de funksjonene i samfunnet som skal fungere og dette med nøkkelpersonell, at det blir ivaretatt i de nye vedtakene. Så er det litt juss og formaliteter man ikke kan hoppe bukk over, sier Aspaker.

Lav smitte i nord

Aspaker forteller at smitten i nord enda er lav – men økende.

– Vi er i en gunstig situasjon i nord og Troms og Finnmark, med langt lavere smittepress enn resten av landet, men kan ikke legge skjul på flere smittetilfeller. Tromsø, Senja Harstad og kommuner i Finnmark også får smittetilfeller. kompetanse og utnytte sin kompetanse til å ta seg av smitta og syke.