Nå er det snart 4.000 permitterte i Tromsø. Grete har en klar oppfordring til deg.

Koronakrisen tiltar i styrke. Nå er ni prosent av Tromsøs arbeidsstyrke permittert.

HJEMMEKONTOR: Regiondirektør i NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen er bekymret for småbedriftene. Her er hun på sitt hjemmekontor torsdag.  Foto: Privat

nyheter

Ferske tall fra NAV torsdag viser at 3.971 personer i Tromsø har søkt om dagpenger som følge av permittering i uke 11, 12 og 13. Det utgjør ni prosent av arbeidsstyrken.

– Det er et stort antall, men det totale antallet permitterte er nok litt høyere. Det er ikke alle som registrerer seg og søker om dagpenger når de har fått varsel om permittering. Så det er min klare oppfordring: Gå inn på nav.no og sjekk om du har rett på dagpenger, sier Grete Kristoffersen, som er regiondirektør i NAV Troms og Finnmark.

Kan tape penger

I ytterste konsekvens taper du penger du har krav på, hvis du ikke søker.

I KØ: Tusenvis har meldt seg hos NAV de siste par ukene.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

– Det er det vi vil unngå. Det er derfor vi er så tydelig og gjentar oppfordringen vår, slår Kristoffersen fast.


Helsedirektoratet: Én av tre har økt risiko

En tredel av Norges befolkning har økt risiko for alvorlig sykdom og død hvis de smittes av koronaviruset, advarer Helsedirektoratet.


– Bekymringen min er at noen kanskje ikke tror de har rett på dagpenger. Det kan være noen som er delvis permittert eller kanskje har to jobber. Da er det utrolig viktig at man sjekker med NAV om hvilke rettigheter man har, sier Kristoffersen.

I Troms og Finnmark er det 10.072 permitterte som har søkt om dagpenger per i dag.

Kristoffersen viser til at NAV har en oppdatert nettside med mye viktig informasjon, men at det også er mulig å ringe og chatte.

– Vi ønsker fortrinnsvis kontakt digitalt eller på telefon, men det er også mulig å møte oss fysisk etter avtale. Det er ingen NAV-kontorer som er stengt, vi er på jobb og klare til å bistå, sier hun.

Reiseliv hardest rammet

Reiselivsnæringen er hardest rammet av korona-krisen. 1.030 av alle ansatte i kategorien servering og overnatting er nå permittert i Tromsø. Det utgjør 49 prosent av alle ansatte. I kategorien varehandel, reparasjon av motorvogner er 803 registrert permittert.

– Vi har mange småbedrifter i Tromsø, og de er jeg ekstra bekymret for, sier Kristoffersen.

Onsdag ble det klart at selskapet Pimpernell AS i Storgata, har begjært oppbud, og at konkursen rammer Huken Pub.


G20-landene lover enorme summer for å redde verdensøkonomien

Lederne for G20-landene vil tilføre verdensøkonomien 5.000 milliarder dollar og lover samlet front i kampen mot koronapandemien.


– Jeg tror at vi kommer til å se at flere småbedrifter må melde oppbud, at de ikke klarer seg gjennom denne krisen. Det er veldig sårbart for oss i hele Nord-Norge som har så mange bitte små bedrifter, sier Kristoffersen.

Helt i starten av koronakrisen kunne folk oppleve trøbbel med å registrere seg hos NAV digitalt.

– Det var veldig forbigående. Antakelig gjaldt det mest den første dagen, da det var stort trykk. Vi har ingen problemer med registrering nå, sier Kristoffersen.

NAV Troms og Finnmark har cirka 650 medarbeidere. Mange av disse har nå hjemmekontor.

– Jeg er så stolt av organisasjonen som har taklet denne situasjonen på en imponerende måte. Det er gjort en formidabel dugnad internt, der folk er utrolige positive og står på. Mange jobber hjemmefra, og nå høster vi av den digitale kompetansen vi har opparbeidet oss, sier Kristoffersen.


Flere midlertidige ansettes i norske fengsler

Kriminalomsorgen ansetter flere midlertidige ansatte i fengslene rundt om i landet, som følge av koronakrisen.


– Jeg håper ikke innbyggerne merker så mye til at mange er på hjemmekontor akkurat nå. Likevel gleder jeg meg til vi kommer oss gjennom denne utfordrende situasjonen, slik at vi får gjennomført gode fysiske møter igjen, legger hun til.

Totalt i Norge har 251.403 søkt om dagpenger som følge av permittering i 2020.