Universitetet framskynder utbetalinger

Universitetet i Tromsø vil betale regningene raskere for å hjelpe bedrifter i en vanskelig økonomisk situasjon.

Universitetet i Tromsø framskynder utbetalinger med to uker. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

– Normalt er det 30 dagers betalingsfrist. Men for å bidra med det vi kan, så vil vi nå legge inn forfall etter bare 14 dager, sier organisasjons- og økonomidirektør Odd Arne Paulsen.

Organisasjons- og økonomidirektør Odd Arne Paulsen ved UiT.  Foto: Torbein Kvil Gamst

Dermed følger UiT Norges arktiske universitet samme prosedyre som Statsbygg, og ifølge Paulsen også andre universiteter.

– Vi har forståelse for at det kan være utfordrende med likviditeten hos mange av våre leverandører, så da gjør vi iallfall det vi kan. for å hjelpe, sier han.


Nær dobbelt så mange ber om å få utsatt innbetaling til Lånekassen

Koronakrisen fører til at svært mange ber om å utsette innbetalinger til Lånekassen. Hittil i mars har økningen vært på 90 prosent sammenlignet med mars 2019.


Paulsen forklarer at endringen ikke vil få økonomiske konsekvenser i særlig grad for universitetet.

– Dette er jo regninger vi uansett skal betale. Det betyr bare at vi nå må legge inn en forfallsdato som kun er 14 dager fram i tid, og ikke 30.

Kommer dette som et resultat av henvendelser fra fortvilte leverandører?
– Nei, så langt jeg kjenner til er det ikke det. Det er heller at vi følger opp tilsvarende praksis fra andre etater, sier Paulsen.


UiT-forsker bekymret for at stillesitting under koronakrisen kan bli et folkehelseproblem

– Dørstokkmila har alltid vært lang. Nå har den blitt umulig å komme over, sier UiT-forsker.


Han legger til at arbeidet med å endre forfallsdato starter umiddelbart, men at det ikke kan utelukkes at det fortsatt er noen som må vente i 30 dager.

– Det vil i så fall være helt utilsiktet. Vi skal gjøre så godt vi kan, sier han.