Etablerer 12 nye, midlertidige stillinger

For å håndtere koronakrisen får Troms Politidistrikt 12 nye, midlertidige stillinger.

12 NYE STILLINGER I TROMS: Troms politidistrikt får 12 nye stillinger for å håndtere koronakrisen. Her er politistasjonen i Tromsø.   Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Politidirektoratet har fått fullmakt til å midlertidig ansette inntil 400 politifolk for å styrke bemanningen som følge av utbruddet av koronaviruset i Norge.

Tilsettingene skal gjøres i tre faser. I første fase legges det opp til å ansette inntil 150 personer på bakgrunn av tidligere rekrutteringsprosesser i politidistriktene.


Bekymret for ringvirkningene i rettssystemet: – Det haster med å finne gode løsninger

Koronaviruset har ført til at de fleste straffesaker er utsatt. Politiets oppgave med gjennomføring av tilrettelagte avhør av barn er også påvirket. Førstestatsadvokat Lars Fause er bekymret for ringvirkningene.


Da skal politidistrikt som har landegrense prioritert, fordi det er personkontroll på grenser over land som er den enkeltoppgaven som har medført mest ekstraarbeid for politiet.

Troms får 12 av disse stillingene og de nye medarbeiderne skal primært jobbe med oppgaver som har med personkontrollen på grensa mellom Norge og Finland å gjøre.

Det skriver Troms politidistrikt i en pressemelding fredag.


PST: Trusselbildet uendret etter koronautbruddet

Koronasituasjonen har ikke skapt en ny trusselsituasjon i Norge, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).


– Vår viktigste oppgave er å sikre trygghet, lov og orden for innbyggerne i Troms. Dette gjelder også i den spesielle situasjonen samfunnet vårt er i nå. Jeg er fornøyd med at vi kan styrke vår evne til å løse oppdraget og fortsatt bistå helsevesenet med å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak på en god måte, sier politimester Astrid Nilsen i pressemeldingen.

For å sikre rask tilsetting skal de 12 medarbeiderne rekrutteres blant politiutdannet personell som tidligere har søkt stillinger i politiet. De tilsettes i 6 måneder med mulighet for forlengelse inntil 12 måneder.