KS anslår dramatisk svekkelse i kommuneøkonomien

Kommunesektorens interesseorganisasjon mener kommunesektoren vil få et netto inntektstap og kostnadsøkning som følge av koronaviruset på rundt 20 milliarder kroner i år.

ØKTE KOSTNADER: Kommunesektoren får lavere inntekter og høyere utgifter i 2020, skriver KS.  Foto: Marius Hansen

nyheter

KS mener at Stortinget må sørge for at kommuner og fylkeskommuner blir kompensert for de økonomiske tapene som koronapandemien påfører sektoren.

Det handler om framtiden til lokalsamfunn over hele landet, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, i en pressemelding.


Brundtland om korona: «en varslet katastrofe»

Tidligere WHO-sjef og statsminister Gro Harlem Brundtland sier at land har unnlatt å forberede seg på en pandemi og nå står overfor «en varslet katastrofe».


Kan ikke starte i minus

Regnestykket til KS som gir et inntektstap og utgiftsøkning på rundt 20 milliarder kroner er basert på at økonomien er i en unntakstilstand i 2 måneder før det blir en gradvis forbedring. Kommunesektoren har så langt unngått å permittere egne ansatte, og har heller ikke kuttet i planlagte innkjøp fra næringslivet.


Saktere fart i byggebransjen – men her er selskapet som trenger flere folk

Byggeprosjektene går litt saktere - men tross rekordledighet trenger et av landsdelens største entreprenørfirmaer flere folk!


Med vedvarende stor usikkerhet om kommuneøkonomi, kan vi dessverre ikke se bort fra at også kommunene blir tvunget til å vurdere både midlertidige og mer permanente kostnadskutt som rammer innbyggerne, men også egne ansatte, sier Gram i pressemeldingen og legger til:

Kommunesektoren er beredt til å ta en rolle i å hjelpe det private næringslivet på fote igjen så snart som mulig. Men da kan ikke sektoren starte med mange milliarder kroner i minus.