Fastlegene med klar oppfordring til risikopasienter: Kom til timen

Fastlegekontorene er en av de sikreste plassene å oppholde seg ifølge medisinskfaglig rådgiver i kommunen.
nyheter

Lege Glenn Severinsen, som er midlertidig ansatt som medisinskfaglig rådgiver i Tromsø kommune med smittevernsarbeid i forbindelse med koronapandemien, har en klar oppfordring fra folk i risikogrupper om å ikke utsette sine timer hos fastlegen.

– Det er utrolig viktig nå at folk som har behov for nødvendige helsesjekker kommer til timene sine. Legekontorene er trygge steder å være. De siler inn folk til sine avtalte timer, og det desinfiseres veldig godt, sier Glenn Severinsen til iTromsø.


Forsvaret unntas for lokale karantener

En ny forskrift slår fast at Forsvaret skal kunne bevege seg fritt i Norge, og at deres personell ikke kan ilegges lokale karantener.


- Spriter alt av flater

Leder i Troms Legeforening, Jo-Endre Midtbu, mener at det nå gjøres gode smittevernstiltak på legekontorene i Tromsø.

– Det var et tema sist uke med smittevernutstyr, men mitt inntrykk er at vi har godt med utstyr nå og god kontroll. På Langnes, her hvor jeg jobber, er det iverksatt strenge tiltak, som nok pasientene har lagt merke til. Vi har blant annet en egen legestudent som spriter alt av kontaktflater jevnlig og holder vakt i døren, så ingen kommer inn uten at alt er desinfisert og klarert, sier Midtbu.


Dansk helsedirektør erkjenner feil i koronastrategien

Den danske helsedirektøren Søren Brostrøm erkjenner at Danmark burde ha begynt å teste flere mennesker for koronaviruset i begynnelsen av februar.


- Trygt å gå til legen

Legeforeningslederen oppfordrer nå alle som er syke og trenger legehjelp, til å ta kontakt med fastlegen sin.

– Det er faktisk viktig at de som tross alt er syke, faktisk kommer. I disse tider er det mange som kvier seg for å gå ut og til legen, og det kan føre til at symptomer eller sykdomstegn går lengre enn det burde. Budskapet er at legekontorene er trygge og det er viktig at folk faktisk kommer til timene sine. Legekontorene har stort sett god kapasitet, og kan løse en del ting over telefon eller video, men mange har symptomer og problemer som faktisk krever legeundersøkelse. Da er det viktig for oss å signalisere ut at det er trygt å gå til legen, sier han.

Pasienter som er i karantene, altså folk som kan være smittet men som ikke har symptomer på luftveissykdom, skal også bruke sin vanlige fastlege. Ekstra smitteverntiltak vil bli utført når de trer inn i lokalet, sier legen.

- Ingen med luftveisinfeksjon

Midtbu understreker at ingen pasienter med luftveissymptomer kommer inn på legekontorene. De hjelpes på telefon, video eller sendes til et eget legekontor avsatt for dem som kan være eller er smittet med koronasykdom.

– De kommer til mottaket på Kraft-klinikken der kommunen har satt opp en egen luftveisklinikk. Det er kun de med andre symptomer enn luftveissykdom som kommer til oss. Slik skal det være trygt å gå til legen, sier Midtbu.


Ny app skal finne ut hvem smittede har vært sammen med

Folkehelseinstituttet er med å utvikle en app som kan bidra til å redusere tiden som brukes på smitteoppsporing.


Severinsen understreker at det fortsatt kun er pasienter som virkelig må til legen, som bør kontakte fastlegen for nødvendig oppfølging.

- Helsedirektoratet hadde en appell om å nedskalere fastlegene til kun høyst nødvendig helsehjelp. Det er da snakk om pasienter i risikogruppene. De ønsker vi tar kontakt og avklarer med fastlegen på forhånd. Ting som kan utsettes, bør utsettes. Gravide, de med diabetes og hjerte- lungesykdommer som har kontroller, ønsker vi blant annet å følge opp, sier Severinsen.

- Vanskelig fordeling

Som medisinskfaglig rådgiver i kommunen, har Severinsen en sentral rolle i fordelingen av smittevernutstyr som kommer inn til kommunen fra Helse Nord og næringslivet.

– Vi kartlegger hvor behovet er. Det er begrenset med ressurser, og vi prioriterer først og fremst luftveisklinikken og legevakten, etterpå kommer andre institusjoner med særlige behov. Det er mange trengende, men det er en knapphetsressurs på smittevernutstyr, så vi jobber ut fra det vi har, sier Severinsen.