Langt færre beveger seg på norske veier

Statens vegvesen ser en tydelig reduksjon i trafikkmengden på veiene.

TOMME VEIER: Koronaviruset har ført til en betydelig nedgang i trafikken i Norge, det viser tall fra Statens vegvesen.  Foto: Håkon Steinmo

nyheter

Statens vegvesen følger trafikkutviklingen på norske veier under koronakrisen.

– Alle trafikktallene våre viser at folk følger oppfordringen om å holde seg i ro. Vi ser en tydelig reduksjon i trafikkmengden på veiene, og det er all grunn til å tro at det skyldes koronasituasjonen, sier avdelingsdirektør for Transportutvikling i Statens vegvesen, Per Roald Andersen i en pressemelding.


Heimevernet utstasjonert ved grenseoverganger

Forsvaret bekrefter at militære mannskaper er på plass ved grensen mot Sverige og at HV-soldater blir sendt til flere grenseoverganger.


Trafikken over grensene redusert med 70 prosent

Tiltakene og reiserestriksjonene som har blitt innført har tydelig hatt en innvirkning på trafikken i landet.

Ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen var trafikken over grenseovergangene torsdag 12. mars 50 prosent høyere enn vanlig.

I forrige uke ble denne trafikken redusert med cirka 70 prosent.

Sammenligner man med samme periode i 2019 var reduksjonen på hele 75 prosent, står det i pressemeldingen.


Utvider dispensasjon for kjøre- og hviletidsreglene

Statens vegvesen gir dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for all gods- og persontransport.


Mindre trafikk i byene

I byene ser man en stor nedgang i trafikken, ifølge Statens vegvesen.

– I de store byene er trafikken i snitt redusert med 40 prosent, og også i spredtbygde områder går trafikken kraftig ned. Det er et tydelig tegn på den helt spesielle situasjonen vi er i, sier Andersen i pressemeldingen.

I Tromsø var trafikken i forrige uke (uke 12) betydelig redusert sammenlignet med samme uke året før, viser tallene fra Statens vegvesens nettsider.


NILU: Utslippene fra transportsektoren redusert med mellom 20 og 40 prosent

Koronatiltak i transportsektoren har ført til at utslippene har gått ned med mellom 20 og 40 prosent, ifølge beregninger ved Norsk institutt for luftforskning.


Trafikkreduksjon i Tromsø

Tallene dreier seg om døgntrafikken i uke 12 i 2020, sammenlignet med uke 12 i 2019.

Mandag: -42.3 prosent

Tirsdag: -40.0 prosent

Onsdag: -41.9 prosent

Torsdag: -36.7 prosent

Fredag: -34.9 prosent

Lørdag: -36.2 prosent

Tallene over antall grensekrysninger er hentet fra Statens vegvesens registreringspunkter, som finnes ved 30 grenseoverganger fra Svinesund i sør, til Storskog ved grensen til Russland i Finnmark.

Statistikken over trafikken i Tromsø er basert på trafikkregistreringspunkter.