Veivesenet hasteinvesterer 600 millioner kroner i veivedlikehold

600 millioner kroner skal investeres i drift og vedlikehold av veier som ekstratiltak i forbindelse med korona-krisen.

KORONA-SATSING: En lang rekke drift- og vedlikeholdsprosjekter vil bli igangsatt som en del av vegvesenets "korona-pakke" på 600 millioner kroner. 

nyheter

Det melder veivesenet selv i en pressemelding.

Ifølge Bjørn Laksforsmo, direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen så vil ting gå kjapt når disse pengene skal ut i landet.

SATSER EKSTRA: Direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo, lanserer en egen "korona-pakke" på 600 millioner kroner for å holde hjulene i gang i anleggs- og entreprenørbransjen. 

– Pengene gir økt aktivitet i anleggsbransjen på mange viktige tiltak. Dette vil raskt bidra til å få flere hender i arbeid. Spesielt innen vårt område går det fort fra bevilgning til første spadestikk, sier han i pressemeldingen.


Massiv pakke skal dempe koronakrisen

Stortinget jekker opp regjeringens krisepakke med et tosifret milliardbeløp. Målet er å sikre de kommunale tjenestene og bidra til økt aktivitet etter krisen.


Ikke klart hvor pengene skal brukes

Hvor og hvordan pengene skal brukes er ennå ikke helt avgjort. Ifølge Laksforsmo så jobber etaten med å prioritere midlene til ulike tiltak over hele landet. Klart er imidlertid at det skal være tiltak som monner på både kort og lang sikt.

– Våre tiltak vil øke fremkommeligheten og trafikksikkerheten på veiene. Ekstrabevilgningen vil gi oss muligheten til tiltak på blant annet asfalt, rekkverk, skredsikring, elektroarbeid, kantsikring og bruer, sier han.


Statsbygg vil holde i gang aktiviteten i byggebransjen

Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen vil planlegge nye prosjekter og ha nye konkurranser ut i markedet for å holde aktiviteten i gang i bygg- og anleggsmarkedet.


Ekstratiltakene for 600 millioner kroner vil komme i tillegg til prosjekter som allerede er satt i gang, eller som det fra før av er fattet vedtak om å gjennomføre. De "friske" pengene vil med andre ord ikke gå på bekostning av disse.

Kan starte tidligere med neste års drift og vedlikehold

Vegvesenet har også tidligere lagt prosjekter for å holde hjulene i gang i anleggs- og entreprenørbransjen. Vegvesenet åpner også for at kontrakter som skulle starte neste år kan bli satt i gang allerede fra høsten av.

– Dette arbeidet er vi også i startgropa med. Vi er med andre ord i full drift og skal sammen med våre partnere på leverandørsiden sørge for at riksveiene er fremkommelige og trygge og bidra til økt aktivitet i disse koronatider, sier Laksforsmo.