43-åring dømt etter å ha brutt seg inn i bolig og tatt seg til rette

Etter å ha kommet seg inn i boligen gjennom en knust vindusrute, tok 43-åringen seg til rette – og benyttet både seng, ovn og dusj.

TILSTÅELSESDOM: 43-åringen ble dømt ved såkalt tilståelsesdom, og forklarte seg for dommeren gjennom en videolink fra fengselet.   Foto: Marius Hansen

nyheter

Ifølge dommen skal ha blant annet ha tatt en TV – eller medvirket til dette – fra boligen.

Boligen var ifølge dommen eid av moren til samboeren til 43-åringen. Det var en tilståelsesdom og 43-åringen forklarte seg via videolink fra Tromsø fengsel.

Mannen skal ved to tilfeller ha overnattet i boligen etter å ha brutt seg inn, og blant annet benyttet seg av dusj, seng og stekeovn.

Til retten forklarte den tiltalte at det var samboeren hans som knuste vindusruten slik at de kunne komme seg inn i boligen. Noe retten har funnet formildende – siden hun var datter av innehaveren og hadde en annen relasjon til boligen.

Retten dømte mannen til 75 dagers fengsel. I skjerpende retning la retten vekt på at tiltalte er straffet en rekke ganger tidligere, blant annet for vinningskriminalitet.