Tromsø kommune får tre millioner ekstra til helsestasjonene og skolehelsetjenesten

Kommunen har fått ekstra midler for å styrke jordmortjenesten og skolehelsetjenesten. Midlene er viktig for å være mer tilgjengelig for befolkningen, mener Kent Gudmundsen (H).

Kommunen får 3 millioner: − Dette er midler som kommer godt med, mener Kent Gudmundsen (H).  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Rundt 270 kommuner søkte om tilskuddsmidler til helsestasjoner og jordmordtjenester. Tromsø kommune fikk søknaden innvilget, og får i 2020 3,07 millioner kroner ekstra. Tromsø kommune vil styrke helsestasjonene og jordmortjenesten ved å følge opp de som er i barsel og familier på en tettere måte.


Samfunnsøkonomer støtter de strenge koronatiltakene

Gevinsten av sparte leveår mer enn oppveier for de store økonomiske kostnadene ved innføring av strenge tiltak for å eliminere koronaviruset i Norge.


− Helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjør en svært viktig jobb med å være tilstede for å hjelpe barn og unge som har ulike behov. De følger også opp kvinner og familier i både i svangerskapet og i barselperioden. Jeg er veldig glad for at kommunene bygger ut dette tilbudet, sier Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre.

Vil hjelpe flere barn og unge

Med ekstra midler vil de også kunne styrke tilbudet med flere ansatte og flere ressurser i skolehelsetjenesten.

− Dette er midler som kommer godt med når vi skal følge opp barn og unge i Tromsø og det er godt å se økningen i antall ansatte fra satsingen vår. Det betyr at flere barn og unge møter en åpen dør hos helsesykepleier, og at vi kan forebygge fysiske og psykiske plager på et tidlig tidspunkt. Det er den beste investeringen vi kan gjøre, sier Gudmundsen.


FHI: Flokkimmunitet har aldri vært et mål

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier det aldri har vært et mål å oppnå flokkimmunitet i Norge og at det aldri kommer til å bli det.


Gudmundsen peker på at det er viktig å styrke helsestasjoner, slik at de blir en førstelinje som kan hjelpe flest mulig.

− Disse midlene er kjempeviktig for å være mer tilgjengelig for befolkningen .Vi har oppmuntret til å sette sammen tverrfaglige team. Med bredde i kompetansen får man til å hjelpe flest mulig, tidligst mulig.