Forlenger unntaket for kjøre- og hviletidsreglene

De nye nasjonale reglene gjelder for godstransport fra og med mandag 13. april.

Kontroll av kjøre- og hviletid. Illustrasjonsfoto: Sten Kristian Berg 

nyheter

Statens vegvesen har fått godkjenning fra ESA og EU-kommisjonen om en forlengelse av det nasjonale unntaket fra de ordinære kjøre- og hviletidsreglene for godstransport. Dette skriver veivesenet i en pressemelding søndag.


Utvider dispensasjon for kjøre- og hviletidsreglene

Statens vegvesen gir dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for all gods- og persontransport.


Det gjeldende unntaket går ut 13. april, men er nå forlenget fram til 14. mai. Bakgrunnen er forsyningsberedskapen.

– Av hensyn til forsyningsberedskapen i disse korona-tider er det ønskelig å ha mulighet for fortsatt unntak for de transporter som har behov, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Statens vegvesen understreker viktigheten av å ivareta sjåførens arbeidsvilkår, og sier at lovverket er klart selv om det gjøres unntak fra kjøre- og hviletidsreglene.

– Ingen sjåfør må føre eller forsøke å føre et kjøretøy når man ikke er skikket til det, sier Lutnæs.

Dette er unntaksreglene:

  • Daglig kjøretid på maksimalt 11 timer, døgnhvile minimum 9 timer
  • Ukentlig kjøretid på maksimalt 58 timer og på maksimalt 96 timer over 2 uker
  • En ukehvil på minimum 24 timer må etterfølges av en ukehvil på 45 timer, altså annenhver uke redusert ukehvil. Den reduserte ukehvilen trenger ikke kompenseres