Fylkesrådet tildeler to millioner til friluftsaktiviteter

Mest penger får Finnmark Friluftsråd som er tildelt 300.000 kroner fordelt på tre søknader.

Anne Toril Eriksen Balto (Sp) er fylkesråd for plan, næring og kultur. 

nyheter

Troms og Finnmark fylkeskommune gir tilskudd på nesten to millioner kroner til friluftsaktiviteter. Midlene er gitt over Klima- og miljødepartementets budsjett, og fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet.

– Midlene bidrar til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp) i en pressemelding.


Fylket lanserer egen koronapakke rettet mot det lokale næringslivet

Fylkesrådet i Troms og Finnmark lanserte tirsdag en egen, regional krisepakke for å støtte regionalt næringsliv nå i korona-krisen.


Fikk inn 110 søknader

Fylkeskommunen melder at de har mottatt 110 søknader fra frivillige lag og foreninger, samt interkommunale friluftsråd på større og mindre tiltak. 75 søknader er imøtekommet med hele eller deler av søknadsbeløpet.

Her er noen eksempler på tiltak som har fått støtte:

  • 4H Troms får til sammen 120.000 kroner i tilskudd fordelt på ulike aktiviteter, leir og kurs.
  • FNF-Troms får til sammen 85.000 kroner til ulike tiltak, blant annet til Friluftslivets uke 2020.
  • Troms Turlag får til sammen 265.000 kroner til ulike tiltak, blant annet til ulike barne- og ungdomsaktiviteter.
  • Finnmark friluftsråd får til sammen 300.000 kroner til friluftsliv for barn og unge, samt til grupper med særskilt behov.
  • 4H Finnmark får til sammen 90.000 kroner til ulike friluftsaktiviteter.
  • Norges jeger- og fiskerforbund Finnmark får 75.000 kroner til isfiskedager og villmarksleir