Regjeringen ikke enig med klagene rettet mot vindmølleparken

Olje- og Energidepartementet har behandlet klagene som har blitt rettet mot vindmølleparken på Kvitfjell og Raudfjell.

VINDMØLLE: Olje- og Energidepartementet tar ikke klagene og innsigelsene rettet mot vindmølleparken på Kvaløya til følge.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Flere aktører har klaget på NVEs vedtak om utbygging av vindmølleparken, og blant annet pekt på innvirkninger på vannforsyningen i området, og innvirkning på reinbeitedistriktet.

I et brev sendt til aktørene skriver departementet at de ikke kan se at det har dukket opp opplysninger som tilsier endringer av de godkjente planene for vindmølleparken.

«Departementet finner også at forutsetninger og vilkår i konsesjonen og etterfølgende godkjenninger er fulgt opp på en adekvat måte. Departementet legger til grunn at dette fortsetter i det gjenstående anleggsarbeidet, og ateventuelle forsinkelser blir tatt hensyn til i tide og på hensiktsmessig måte», står det i brevet.


Vindmølleutbygger uenig i NVE-varsel

Utbyggerne av Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk reagerer på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler vedtak om retting og pålegg i forbindelse med utbyggingen av vindmøllepark.


Jevnlig kontakt med reindriften

Departementet skriver i brevet at selv om Sametinget opprinnelig hadde rettet en klage, er denne nå trukket. De skriver videre at det nå er etablert en godkjent kommunikasjonsplan mellom utbygger og reindriften.

«Departementet konstaterer at NVE fører tilsyn med hvordan vilkårene som er fastsatt av hensyn til reindriften følges opp, og at det er jevnlig kontakt mellom NVE, reindriften og tiltakshaver», skriver departementet.


Her ligger den første av 16 skipslaster med vindmøller som skal til Kvaløya

Om bord i skipet fra Indonesia er 20 vindmølletårn klare for lossing og som skal utgjøre Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk.


Generelt god tilstand i vassdragene

«Det er en forutsetning at utbyggingen av vindkraftverkene på Kvitfjell og Raudfjell ikke skal true vannforsyningen i området», skriver departementet i brevet.

Ifølge brevet viser vannprøver at det er generelt god miljøtilstand i vannforsyningene, men at anleggsvirksomheten har påvirket drikkevannskvaliteten i noen av vassdragene.

Olje- og energidepartementet skriver at de registrerer at det er iverksatt flere tiltak etter at klagene ble fremmet.

Avslutningsvis skriver departementet at klagene og innsigelsene ikke tas til følge, og at NVEs vedtak om godkjenning av utbyggingen stadfestes.


Bekymret for drikkevannet i Buvika

NVE vurderer vedtak om retting dersom det ikke etableres drikkevannsforsyning i Buvika.