Intensivsykepleier: – Skremmende å se hvor fort det går fra pasientene er våken og klar, til de blir så dårlig at vi er nødt til å intubere dem

UNN har behandlet 20 pasienter for covid-19. 13 er utskrevet, én er død.

Intensivsykepleier Marit Nyhus  Foto: Håkon Steinmo

nyheter

UNN orienterte pressen om korona-situasjonen ved sykehuset under en pressekonferanse tirsdag.

Intensivsykepleier Marit Nyhus fortalte om hvordan det er å jobbe på covid-19-intensiven sykehuset har opprettet.

– Vi vet det er ekstremt smittsomt for de vi må behandle, vi startet derfor tidlig opp med opplæring av eget og annet personell, forklarte hun om den nyopprettede avdelingen.

Se pressekonferansen fra UNN i reprise her.

På intensiv-avdelingen har de egne påkledere som sørger for at de som arbeider der får på seg smittevernutstyret riktig, og ikke minst i riktig rekkefølge. Noe Nyhus beskrev som betryggende.

Intensivsykepleier: – Skremmende

Hun fortalte om lange dager der pleierne og leger gikk med såre neser, ømme kinn og var klamme som følge av verneutstyret de har på seg gjennom arbeidsdagene. Hun understreket dog alvoret i situasjonen.

– Det er skremmende å se hvor fort det går fra pasientene er våken og klare, tungpustet selvfølgelig, til de blir så dårlig at vi er nødt til å intubere dem. Noen av pasientene er så dårlig at vi er nødt til å snu dem over på bukleie, forklarte Nyhus.

UNN har behandlet 20 pasienter for covid-19. 13 av dem er nå utskrevet, én av dem er død.

Arbeider med å gjenopprette normaltilstand

13.000 planlagte behandlinger ved UNN har blitt utsatt som følge av korona-situasjonen. Sykehus-ledelsen forsikret imidlertid om at pasienter som har hatt akutt behandlingsbehov har fått det.

UNN arbeider nå med å gjenopprette normale funksjoner i så stor grad det lar seg gjennomføre, men de vil ikke kunne oppnå full normal funksjonalitet før etter pandemien er over.

Konstituert klinikksjef Truls Myrmel for hjerte- og lungeklinikken.  Foto: Håkon Steinmo

– Sykehuset er organisert fysisk annerledes enn tidligere. Det har vært en stor utfordring å bygge om deler av sykehuset, og å flytte funksjoner til nye deler av sykehuset, forklarte konstituert klinikksjef Truls Myrmel for hjerte- og lungeklinikken.

Sykehuset er delt inn i soner for personer med påvist eller mistenkt covid-19 smitte, og soner for øvrige behandlinger.

Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo for kreft-, kirurgi- og kvinnehelseklinikken opplyste på pressekonferansen at UNN totalt har 13.000 utsatte behandlinger på grunn av situasjonen. Sykehuset arbeider nå med å få unna den store behandlingskøen som er oppstått.

Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo for kreft-, kirurgi- og kvinnehelseklinikken   Foto: Håkon Steinmo

– Hovedbeskjeden er at alle de alvorlig syke, og alle som trenger kreftutredning fortsatt får tilbud, og har fortsatt fått tilbud under korona-situasjonen så langt, sier Lindsetmo.

– Rett pasient får først og høyest prioritet. Vi inngår avtale med private helsetilbydere for å maksimalt hjelpe oss med å ta ned ventelistene som har bygd seg opp. Vi flytter kapasitet til andre klinikker for å sørge for at de pasientene med størst behov får hjelp, uttalte Myrmel.

Dagkirurgi utsatt

Lindsetmo opplyste under pressekonferansen at en rekke dagkirurgiske inngrep – inngrep der pasientene utskrives på dagen – har vært utsatt fordi sykehuset har sett seg nødt til å ta i bruk lokalene som covid-19-intensivavdeling.

– Vi har inngått avtaler med Aleris og Volvat om å låne lokaler for å gjenoppta mest mulig av dagkirurgisk virksomhet, fortalte Lindsetmo.

Nok smittevernutstyr inntil videre

Administrerende direktør Anita Schumaker opplyste at behovet for smittevernutstyr på UNN, ikke lenger er like akutt som det var tidligere i korona-pandemien.

– Vi har smittevernutstyr som dekker behovet for én til to måneder fremover med det forbruket vi har i dag, uttalte hun.

Hun understreket samtidig at sykehuset fortsatt er avhengig av kontinuerlig påfyll av utstyr, og at situasjonen kan endre seg dersom de skulle få et økende trykk med pasienter og behandlinger som krever det.

Slik oppsummerer UNN status per i dag i tall:

 • Seks personer innlagt på UNN med covid-19-smitte. Fem i Tromsø, én i Narvik.
 • Fire av dem mottar intensivbehandling, av disse ligger to på respirator. To pasienter ligger på sengepost, og trenger altså ikke intensivbehandling.
 • Fire av de seks pasientene er menn, to er kvinner
 • Fire av de seks bor i Tromsø kommune, én bor i Senja kommune, én i Narvik kommune.
 • Aldersmessig fordeler de seg slik:
  • Ingen av pasientene er under 40 år.
  • To pasienter er mellom 40 og 60 år.
  • Tre pasienter er mellom 60 og 80 år.
  • Én pasient er over 80 år.
 • 5 av disse 6 pasienten tilhører en av risikogruppene.
 • Det totale antallet pasienter som er – eller har vært – innlagt ved ett av UNNs sykehus er 20.
 • 13 av disse er utskrevet, én er død.
 • De siste ukene har tallet på inneliggende pasienter ligget på 5-7 pasienter hver dag.