Svak nedgang i ledigheten i Troms og Finnmark

Det nordligste fylket har lavere ledighet enn andre fylker. NAVs fylkesdirektør tror det kan ha sammenheng med lavere smittetall i nord enn i sør.

Grete Kristoffersen er fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Per 21. april var 12.090 personer registrert som helt ledige, og 5.237 delvis ledige i Troms og Finnmark. Det er en liten nedgang i helt ledige (-131 personer) og i delvis ledige (- 37 personer), skriver NAV Troms og Finnmark i en pressemelding.

Tallene for helt ledige er 9,3 prosent og delvis ledige 4 prosent av arbeidsstyrken i fylket, men i de største byene er ledigheten høyere. Til sammenligning er arbeidsledigheten på landsbasis for helt ledige 10,2 prosent og delvis ledige 4,6 prosent.

– Ledigheten viser en liten nedgang den siste uken. Vi antar at nedgangen vil fortsette etter hvert som aktiviteten i samfunnet tar seg opp og flere kan komme tilbake i jobb, sier fylkesdirektør i NAV, Grete Kristoffersen i en pressemelding.


Nå er det snart 4.000 permitterte i Tromsø. Grete har en klar oppfordring til deg.

Koronakrisen tiltar i styrke. Nå er ni prosent av Tromsøs arbeidsstyrke permittert.


Relativt lav ledighet i nord

Mange av dem som nå er helt eller delvis ledige grunnet permittering har allerede registrert seg som arbeidssøkere, og de største yrkesgruppene i antall arbeidssøkere er som følger:

  • Reiseliv og transport: 2960
  • Butikk og salgsarbeid: 2918

Kristoffersen tror at lavere smittetall i Troms og Finnmark enn i andre fylker kan være en del av forklaringen på at ledigheten er relativt lav.

– Det er svært spennende å følge den videre utviklingen i fylket vårt, og vi er særlig opptatt av å følge opp de mange ledige ungdommene i tida fremover, avslutter Kristoffersen.


Marta (23) er del av dyster statistikk: Koronakrisen rammer unge i nord hardest

40 prosent av de som er permittert i Troms og Finnmark er under 30 år. - Vi har mange ufaglærte, forklarer NAV-direktør Grethe Kristoffersen.