Tromsøfirma sikret seg gigantkontakt – skal bygge for over 430 millioner kroner

Peab Bjørn Bygg skal utvide SalMars landbaserte settefiskanlegg på Senja for 439 millioner kroner.

ANLEGG: Peab Bjørn Bygg har fått i oppdrag å bygge dette settefiskeanlegget på land av SalMar. Illustrasjon: Voll Arkitekter 

nyheter

Oppdraget går ut på å bygge servicearealer, samt en etasje over deler av anlegget hvor det blir fórlager, verksted, laboratorier, felles kantine, og hybler til ansatte. Nybygget strekker seg over 13.000 kvadratmeter.

− Dette er et svært viktig prosjekt for oss i Peab, som har et mål om å være en lokal samfunnsbygger i nord. For det første blir dette en stor byggeplass, der rundt 100 personer til enhver tid vil jobbe. Det betyr både god sysselsetting, samtidig som prosjektet gir mange positive ringvirkninger i det lokale næringslivet, skriver Gro Skaar Knutsen, administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg, i en pressemelding.

Hun er tilfreds med at firmaet nå får erfaring med å bygge settefiskanlegg på land, noe hun mener det kommer til å bli mer av i fremtiden.

− De nye landanleggene gir god kontroll på miljøpåvirkning i produksjon av settefisk. Det er positivt! Nå skal vi bygge enda mer kompetanse og gode relasjoner for fremtiden i dette markedet. Ny kompetanse og relasjoner kan åpne nye muligheter og gi innovasjon og kunnskap til bedriften. Vi gleder oss.


SalMar inngår millionkontrakt med PTG

PTG Frionordica skal levere is-systemer for flere millioner kroner til SalMars prestisjeprosjekt InnovaNor på Senja. InnovaNor er Nord-Norges største og mest moderne slakte- og prosesseringsanlegg for laks.


Lokal arbeidskraft

Prosjektet kommer til å bli bemannet både med ressurser fra Peabs avdelinger i Tromsø og Finnsnes.

− På Finnsnes gjennomførte vi i fjor sommer en virksomhetsoverdragelse av Aktør som bygger, som en del av vår strategiske satsing i Midt-Troms. Vi ser det som en styrke at vi nå kan tilføre prosjektet lokale ressurser, og mener det viser viktigheten av å satse lokalt ute i distriktene. Vi har og gått til ansettelser i forbindelse med denne jobben for å styrke oss, både totalt i nord og spesielt i Midt-Troms, skriver Skaar Knutsen i pressemeldingen.