Åtte døde hvaler har rekt på land i nord den siste tiden. Her er hvalekspertens sju grunner til at det kan skje

Nylig har det rekt på land fem døde hvaler i Vesterålen, én i Sør-Troms, én i Tromsø og én i Finnmark. Uvanlig mange, mener hvalforskere.

KADAVER: Denne døde knølhvalen kom Ruth Tove Sletten over da hun gikk tur på Tussøy. Hvalforsker Audun Rikardsen, innfelt.   Foto: Ruth Tove Sletten (kommunens postjournal) og Ronald Johansen

nyheter

I helga ble det funnet en død knølhval på Tussøya i Tromsø kommune. Den føyer ser inn i rekken av hvaler som er funnet døde i fjæra i Nord-Norge den siste tiden. I tillegg er det rekt på land knølhvaler i Vesterålen.


Fant hvalkadaver på Tussøya

Etter en fottur på Tussøya sist helg ble Ruth Tove Sletten vitne til en død knølhval som lå i fjæra.


– At det reker på land såpass mange er litt spesielt. De fleste knølhvalene er på «sexferie» i Karibia på denne tiden av året. De som reker i land nå er de som ikke har dratt. Det er observert en del knølhval som går etter lodda nå, sier Audun Rikardsen, professor ved institutt for arktisk og marin biologi på UiT.

Syv dødsårsaker

Ifølge Rikardsen har bestanden for knølhval økt betydelig siden fredningen på 1970-tallet.

– Noen forskere anslår at bestanden er på nivå med det den var før jakta begynte, sier Rikardsen.

At det reker på land flere knølhvaler enn før kan altså være et utslag av at det er mer hval i havet enn det har vært på langt tid. Pålandsvind den siste tiden kan også være en av årsakene til at flere hvaler reker på land istedenfor å synke.


Nå kan du sende tromsøfotografens prisvinnende foto til kjente og kjære

Audun Rikardsens fotografi av en spekkhogger blir nå frimerke.


Så hvorfor har så mange strandet på så kort tid? Hvalforsker Audun Rikardsen ramser opp seks grunner til at hval blir funnet døde på strender. NB! Listen er ikke en rangering av de vanligste dødsårsakene.

EGON: Her merkes knølhvalen «Egon» av Audun Rikardsen under et forskningstokt. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

1. Kollisjon

Flere av de døde hvalene er spermhvaler. De jakter dyr på ned til 2.000-3.000 meters dyp, og kan være neddykket i rundt en time.

– Spermhvalene lever i hovedsak på Eggakanten. Der er det trafikk av store båter. Når hvalene har vært nede på noen tusen meters dyp puster de lenge i overflaten og er utsatt for påkjørsel, sier Rikardsen.

2. Plast i magesekken

Det er funnet hvaler som er strandet med store mengder plast i magesekken. Det antas at dette har vært medvirkende til hvalens død.

– Knølhvalen er mindre utsatt for plast, siden det er en bardehval som siler ut maten den spiser. Tannhvaler er på sin side mer utsatt, fordi den kan forveksle plast med mat, sier Rikardsen, og legger til:

– Det var gjort en obduksjon av en strandet hval på Andøya for ikke s lenge siden. Da fant de ikke noe plast i magen.

3. Alderdom

Som andre dyr blir også hvalen gammel og dør av alderdom. Når det skjer kan den reke på land.

4. Sykdom

Hvalen kan også bli syk. For eksempel døde den verdenskjente spekkhoggeren Keiko av lungebetennelse.

– Hvaler kan få virus som gjør dem syke, slik som vi nå har smitte av koronaviruset, sier Rikardsen.

5. Dykkersyke

Spesielt spermhvalen er utsatt for dette fenomenet, siden den kan dykke svært dypt.

– Undersøkelser har vist at dersom spermhvalen blir skremt, kan den stige opp til overflate for raskt. Da får den noe som tilsvarer dykkersyke hos mennesker. Dette har blant annet vært koblet opp mot seismikkskyting, sier Rikardsen.

6. Stranding

Det er mange år siden hvalen forlot land til fordel for et liv i havet. Noen ganger hender det likevel at hvaler svømmer for egen maskin inn på land og setter seg fast der. Dette kan skje i stor skala med flere hundre hval.

– Det kan være flere årsaker til at hvaler strander, uten at de nødvendigvis er syke eller døde. Her er det også massestranding knyttet opp mot at hvalen er skremt på land, sier Rikardsen.

7. Fiskeredskap

Fiskeredskap som garn kan være farlig for hvalen dersom den vikles inn.

– De senere år er det flere eksempler på hval som har viklet seg inn. Enten drukner de eller så dør de en langsom død om redskapene blir hengende etter hvalen. Da vil man oftest se slitasjemerker etter redskapene på dyret, sier Rikardsen.

Mangler oversikt

Det finnes ingen database i Norge som registrerer antall døde hval, størrelsen på dem og hvor de er funnet.


Debatt:

Ti trender som vil prege friluftslivet de neste ti årene

Vi står på terskelen til et nytt tiår der endringer i klima og natur også vil skape endringer i det norske friluftslivet.


– Det virker som ingen har et overordnet ansvar for å undersøke hvorfor hvaler dør i Norge i dag. Det er viktig å få på plass et system for dette. Spesielt ved uvanlige høye antall eller ved mistanke om at menneskelig påvirkning står bak, sier seniorrådgiver Fredrik Myhre i Verdens naturfond (WWF) til NRK.