Arbeiderpartiet lukker Arctic Center-medlemsmøtet: – Her må noen prinsipper bare vike

Arbeiderpartiet får hjelp fra partiet sentralt om avklaring av Arild Hausbergs habilitet, før partiet skal avholde et lukket medlemsmøte om Arctic Center tirsdag.

LUKKET: Tove Karoline Knutsen (Ap) varsler at medlemsmøtet om Arctic Center skal foregå uten at noen utenfor partiet får være tilstede. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix  Foto: Håkon Mosvold Larsen

nyheter

Tove Karoline Knutsen (Ap) er nestleder i Tromsø Ap. Hun varsler at partiets hasteinnkalte medlemsmøte om Arctic Center, som skal avholdes tirsdag, vil gå for lukkede dører, for å bruke figurativt språk, ettersom det skal foregå digitalt.

Vanligvis pleier Arbeiderpartiets medlemsmøter å være åpne, slik at pressen har anledning til å delta og rapportere fra møtene.

– Her må noen prinsipper bare vike, for vi er nødt til å ta vare på medlemmene sånn at de føler at de kan slippe til og være frittalende. Det har aldri vært tenkt at vi skulle ha et lukket medlemsmøte, men omstendighetene, og at det blir et digitalt møte, gjør at vi ser oss nødt til det, sier hun.

– Hvorfor lukker dere møtet, i en sak med så stor offentlig interesse, samtidig som dere ved hver anledning forfekter full åpenhet?

– Hadde det vært et vanlig, fysisk møte, så hadde det vært åpent. Men med en digital plattform, med så mange sterke synspunkt i en opprivende sak, så får vi ikke til å ha det åpent.


Dette tenker Sp-medlemmene foran Arctic Center-avgjørelsen: – Vi har ikke vedtatt «pisk»

Mandag skal Senterpartiet ha sitt gruppemøte hvor de blant annet skal diskutere om de vil stemme for eller mot Arctic Center-prosjektet.


Skal være åpne i etterkant

Ap-politikeren opplyser om at poengene og rådene fra medlemsmøtet vil bli gjort kjent i etterkant av møtet. Medlemsmøtet er ikke et såkalt representantskap, som vi vil si at møtet er kan bestemme over kommunestyregruppa. Det vil derimot bli holdt en rådgivende avstemning kommunestyregruppa kan forholde seg til, sier Knutsen.

Den tidligere stortingspolitikeren sier det ikke nødvendigvis blir et entydig ja eller nei på tirsdagens møte.

– Jeg er for å forsøke å forene noen synspunkt, og se om vi kan håndtere denne saken på en annen måte. Da må vi ha en saklige og ordentlig debatt, hvor vi er åpen for forslag.


Ap snudde i Arctic Center-saken fredag, men rekker å snu enda en gang før kommunestyremøtet på onsdag

Kommunestyregruppas nei har skapt så voldsomme reaksjoner i partiet at Ap-leder Arild Hausberg har innkalt til et ekstraordinært medlemsmøte om saken.


Hun trekker blant annet fram et forslag fra Lene Hansen, som er tidligere Ap-politiker, og en av grunnleggerne av Riddu Riddu-festivalen. Hansen foreslår i et leserinnlegg å lage et samisk opplevelsessenter knyttet til Arctic Center, for å bøte på inngrepene Sametinget har innsigelser mot.

Avklaring fra Youngstorget om Hausberg-habilitet

Torsdag kveld var Arild Hausberg inhabil da saken skulle behandles, grunnet sitt vennskap og sosial omgang med Ap-ordfører og Artic Center-eier Gunnar Wilhelmsen.

Lørdag 25. april tok han likevel et harmdirrende oppgjør med sitt eget parti i et leserinnlegg publisert på Nordnorsk debatt.

– Hva tenker du om at Hausberg i det ene øyeblikket er inhabil i saken, og lokallagslederen i det neste kritiserer lokallaget sitt i et leserinnlegg?

– Det får han stå for sjøl, jeg har ingen kommentar til det. Men andre kan sikkert mene noe om det.

– Fikk råd fra styret om å stemme mot Arctic Center

Arbeidetpartiet fikk råd fra sitt eget styre om å stemme mot utbyggingen av Arctic Center.


På spørsmål om Hausberg kommer til å bli habil eller inhabil på møtet tirsdag svarer Knutsen:

– Vi har bedt om hjelp til håndtering fra partiet sentralt om akkurat det.