Når ferga igjen begynner å gå mellom Botnhamn og Brensholmen, er det med ny og større båt

MF Utstein settes nå inn på strekningen mellom Botnhamn og Brensholmen.

NY BÅT: Her er «Utstein», som tar over for «Kvernsund« og Helgøy»  Foto: Roy Sylvestersen

nyheter

Den nye ferga har en kapasitet på 35 personbilenheter, 4 vogntog og 144 passasjerer. MF Kvernsund og MF Helgøy, som har betjent sambandet tidligere år, har kapasitet på 24 personbilenheter.

– Linje 181 er et populært fergesamband sommerstid, og det er gledelig at vi nå kan øke kapasiteten ved å kunne ta på flere biler og flere passasjerer, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap).

Ferge linje 181 Botnhamn – Brensholmen starter opp igjen 30. april.

Selv om samfunnet gradvis åpnes opp igjen er det fortsatt slik at fritidsreiser frarådes så lenge de ikke er nødvendig. Troms og Finnmark fylkeskommune anmoder derfor fortsatt befolkningen om å unngå kollektivreiser, samtidig er smittevern et sterkt fokus på ferger, båter og busser.

– Vi forholder oss til retningslinjer som myndighetene kommer med, og vi gjør alt vi kan for å tilrettelegge for en trygg ferdsel på våre samband og i kollektivtrafikken generelt, sier Kristina Hansen (Ap).