Nordens første kvinnelige filosofiprofessor er død

Filosofiprofessor Hjördis Nerheim sovnet stille inn mandag 30. mars, knappe tre måneder før hun ville ha fylt 80 år.
nyheter

Nerheim disputerte ved Universitetet i Oslo i 1986, og takket åtte år senere ja til et professorat ved UiT. Hun var både Nordens første kvinne med tittelen dr. philos. i filosofi og Nordens første kvinnelige filosofiprofessor.

Hun hadde sin utdannelse fra Oslo, Paris og Tübingen, og hennes faglige bakgrunn inkluderte matematisk logistikk, filosofi og germanistikk. Hennes fagfelt var hovedsakelig Kant, etikk, politisk filosofi, estetikk og vitenskapsfilosofi.

Hjördis Nerheim (1940-2020)  Foto: UiT – Norges arktiske universitet

De siste årene ved UiT tilbrakte Nerheim som professor emerita på Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

«Hun innledet ofte seminarene med å stille oss studenter det noe pussige spørsmålet om vi hadde husket å pusse tennene. Poenget var dog ikke primært å utvise omsorg for vår munnhygiene, men representerte snarere et spørsmål om vi hadde husket å lese de sidene i Kants verk som var relevante for det aktuelle seminaret. Det skulle nemlig være like selvfølgelig å møte forberedt til undervisning som å pusse tennene om morgenen,» skriver de tidligere studentene av Nerheim, Lone F. Dybdal og Fredrik Nilsen, i et minneord i tidsskriftet Salongen.

Nerheim var gift med filosofiprofessor Viggo Rossvær.