Reguleringsplanen for E8 klar - legges ut til offentlig høring

Den endelige versjonen av ny reguleringsplan for E8 gjennom Ramfjorden er nå klar, og den legges nå ut til offentlig høring til i sommer.
nyheter

Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Planen omfatter 9,7 km europavei på vestsiden av Ramfjorden, inklusiv en bru på 870 meter over fjorden.


Denne sommerfjøsen kan endre planene for nye E8

Den nye E8 på vestsida av Ramfjorden vil gå rett gjennom sommerfjøsen til Arild Karlsen (73). Det nekter han å godta.


Tidligere i vår ble det såkalte planprogrammet for det videre arbeidet med ny E8 vedtatt i kommunen, og da varslet samtidig veivesenet at man ønsket å fremme reguleringsplan for strekningen mellom Leirbakken og Sørbotn. Denne planen ble ferdigstilt denne uka, og tirsdag ble den lagt fram til offentlig høring.

TRASÉVALG: Slik ønsker Statens vegvesen at ny E8 skal legges gjennom Ramfjorden.  Foto: Statens Vegvesen

– Dette er en oppdatert versjon av reguleringsplanen fra 2011, hvor vi blant annet har supplert med nødvendige grunnundersøkelser. Vi har optimalisert veilinja og har fått en vei med jevnere profil, sier prosjektleder Jøran Heimdal i Statens vegvesen i pressemeldingen.


Ny E8: – Håper på byggestart i 2021

Onsdag ble det såkalte planprogrammet for ny E8 på vestsiden av Ramfjorden stadfestet av kommunen. Nå håper prosjektledelsen i Vegvesenet at den nye hovedåren inn til Tromsø kan stå ferdig i 2025.


Reguleringsplanen skal ligge ute til offentlig høring fram til 9. juni, og ifølge Heimdal vil eventuelle innsigelser og merknader bli behandlet fortløpende.

– Vi skal være ferdig med vår behandling i løpet av juni og vi regner med at planen blir behandlet i kommunestyret i slutten av august, sier Heimdal i pressemeldingen.

Her kan du lese en sammenfatning av reguleringsplanforslaget (ekstern lenke).