260 millioner kroner til kollektivtransport, sykkel og gange i Tromsø

Samferdselsdepartementet tilbyr Tromsø en belønningsavtale for perioden 2020-2023. 
nyheter

Dette skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding tirsdag morgen.

Staten vil bidra med 260 millioner kroner i avtaleperioden. Tromsø får også tilbud om 20 millioner kroner årlig til reduserte kollektivpriser i samme periode.

Forslaget til belønningsavtale innebærer at staten vil bidra med 260 millioner kroner i belønningsmidler. Det utgjør 65 millioner kroner årlig i avtaleperioden 2020–2023.


Samlet seg for å støtte opp om flyplassutbyggingen: - Vi er redd for at Nord-Norge skal tape igjen

Lene Wium i Næringsforeninga ønsker at regjeringen skal redde flyplassprosjektet med en økonomisk krisepakke. Hun har mange sentrale Tromsø-aktører i ryggen.


Formålet er å stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransporten og øke antallet kollektivtransportreiser.

– Regjeringen vil bidra til å gi innbyggerne i Tromsø en bedre reisehverdag. Med et bedre tilbud vil flere velge å sykle og gå eller reise kollektivt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.


Byvekstavtalen kryper nærmere: – Hareide har signalisert at det blir et møte før sommeren

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) og fylkesråd Kristina Hansen (Ap) har sendt brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) hvor de ber om et snarlig møte om en byvekstavtale for Tromsø.


Nivået på belønningsmidlene og tilskuddet til reduserte billettpriser er i tråd med regjeringspartienes bompengeavtale.