Bussen har gått som normalt i over en uke. Nå skal disse passe på at alt går trygt for seg

For litt over en uke siden startet bussene i Tromsø å gå i normal rute igjen. Nå ønsker Troms Fylkestrafikk å innføre en ordning med «kollektivverter» som skal informere og veilede publikum, samt sikre at busspassasjerene overholder smittevernreglene.
nyheter

Kollektivvertene vil få som oppgave å informere om billetter, betaling og andre forefallende ting overfor passasjerene. De skal også sørge for å gjennomføre ekstra renhold og desinfisering om bord i bussene, og ikke minst skal de se til at passasjerene i bussene ikke blir for mange, eller at de sitter for trangt.


Har opplevd nedgang i reisende på 80-90 prosent – slik påvirker koronatiltakene kollektivtransporten

Etter en måned med koronatiltak fra myndighetene har kollektivtransporten fått merke på passasjerenes fravær.


– Etter hvert som vi nærmer oss en normalsituasjon i samfunnet er det vårt ansvar å tilrettelegge for at det oppleves som trygt å reise kollektivt. I denne overgangsfasen er det spesielt viktig at det er god avstand mellom de reisende. Kollektivvertene skal bidra til at smitteverntiltakene følges og at vi sikrer god kommunikasjon med de reisende, sier fylkesråd Kristina Hansen i en pressemelding.

Ifølge fylkesråden har restriksjonene som ble innført også gjort at det er mange spørsmål knyttet til det å ta buss.


Bussene og hurtigbåter reduserer passasjerkapasitet for å hindre smitte

Men grunnet drastisk reduksjon i reisende frykter ikke fylkestrafikksjef Kurt Bones at restreksjonene vil få store konsekvener for de som reiser kollekivt.


– Siden 12. mars har det blitt innført en rekke tiltak for å ivareta smittevern i kollektivtrafikken. Spesielt har restriksjoner for betaling vært utfordrende for mange. Nå håper vi at kollektivvertene kan bidra til god veiledning og gi informasjon ut til de reisende, sier hun i pressemeldingen.