Ny rapport: Mindre konflikter enn antatt på sjøen

Konfliktnivået på havet er mindre enn antatt. Det konkluderer Senter for hav og Arktis med i en ny rapport.

FØRST: Goliat-feltet er det første oljefeltet i drift utafor Finnmark-kysten. Men olje- og gassnæringa er ikke den dominerende i nord. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix 

nyheter

Senteret har gjort en kartlegging av sameksistensen mellom de ulike næringene, og resultatet viser at det gis inntrykk av større konflikter enn det som er tilfelle i virkeligheta.

– Vi sitter definitivt igjen med inntrykket av at havnæringene ønsker en bærekraftig utvikling i samarbeid med andre brukere av havet, sier direktør Jan-Gunnar Winther i Senter for hav og Arktis i en pressemelding.

I rapporten går det og fram at havnæringene de fremste i Norge til å samarbeide om teknologi og innovasjon.

Men han understreker at det er forventa økt aktivitet, spesielt i kystsonen i årene fremover, og at tilrettelegging for samhandling derfor blir viktig for å unngå konflikter.


Satser 700 millioner på unikt oppdrettsanlegg – til høsten skal laksen være på plass

Laksemerdene skal både lenger til havs og dypere enn noen gang før. Til høsten vil det unike oppdrettsanlegg utafor Vengsøya fylles med fisk.


Direktør Jan-Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis. Arkivfoto: Tore Meek / NTB scanpix 

Ulike oppfatninger

Rapporten fra senteret peker for øvrig på at de ulike aktørene på havet har ulike oppfatninger av begrepet bærekraft.

En undersøkelse senteret har gjort blant aktørene viser at omtrent 60 prosent av respondentene svarer «ja» på spørsmål om de skiller mellom miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk bærekraft. Likevel svarer 96 prosent at de betrakter miljø som en del av begrepet bærekraft.

– Dette kan være en indikasjon på at mange ser bærekraft ut fra sitt eget virkelighetsbilde, og at de mest presserende utfordringene her og nå er de som setter bærekraftsagendaen for hvert enkelt selskap, heter det i rapporten.

De ulike næringene som er utgangspunkt for undersøkelsene er maritim næring, olje- og gassnæringen, reiselivsnæringen, havbruksnæringen, fiskerinæringen, havvind, andre biomarine ressurser, havmineraler og marin overvåking.

STOR AKTØR: Havbruk er en av de dominerende næringene i nord. Ny rapport viser at konfliktnivået ikke er så stort som antatt.  Foto: Alf Fagerheim

SalMar inngår millionkontrakt med PTG

PTG Frionordica skal levere is-systemer for flere millioner kroner til SalMars prestisjeprosjekt InnovaNor på Senja. InnovaNor er Nord-Norges største og mest moderne slakte- og prosesseringsanlegg for laks.


Olje og gass størst

En total oversikt over de ulike havnæringene viser at olje- og gassindustrien er størst, med 139.500 ansatte og ei verdiskaping på 682 milliarder kroner. Det er hele 4,9 millioner per ansatt. Fiskerinæringa har 19300 ansatte og ei verdiskaping på 25 milliarder. Det gir 1,3 millioner per ansatt, mens reiseliv har 138.500 ansatte og ei verdiskaping på 66 milliarder kroner som utgjør 0,48 millioner kroner per ansatt. Havbruk har på sin side 17.800 ansatte og en samla verdiskaping på 43 milliarder kroner.

En geografisk oversikt viser at både fiskeri, havbruk og reiseliv er tyngst til stede i Nordland, Troms og Finnmark, mens Rogaland er størst på olje- og gass og Nordvestlandet er dominerende på rederivirksomhet.

Rapporten som nå legges fram er den første i en serie på tre fra Senter for hav og Arktisk. De neste vil ta for seg framtidsscenarier og løsninger knytta til sameksistens og bærekraft.

Senter for hav og Arktis er regjeringsoppnevnt og skal jobbe for bærekraftig verdiskaping i norske havnæringer, og bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål.