På en vanlig dag har de innom 1500 personer. Nå må de ta flere grep for å kunne slippe folk inn dørene igjen

Fredag fikk norske biblioteket tilsendt en egen smittevernveileder. Dermed kan det tas enda et skritt i retning av normal drift.

Mona Magnussen er biblioteksjef.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Biblioteket i Tromsø stengte dørene 12. mars, men i midten av april ble det åpnet for at publikum kunne bestille bøker og annet på nett og deretter hente dem ved hovedinngangen.

Fredag fikk biblioteksjef Mona Magnussen en ny smittevernveileder for bibliotek som gir muligheten for å åpne dørene igjen med en del restriksjoner.

– Vi har ikke satt en dato ennå, men vi jobber fort og ser for oss åpning om en drøy uke, sier hun.


Nå gjenåpner biblioteket, men du får ikke komme inn

Tromsø bibliotek åpner nå for at folk kan hente bøker de har bestilt.


Smitteverntiltak må godkjennes

Den nye smittevernveilederen som ble sendt ut fredag er utformet av Norsk bibliotekforening og Bibliotekarforbundet. Den gir mange råd for biblioteksjefene å støtte seg til, men en plan for gjenåpning må først godkjennes av lokale helsemyndigheter.

Smittevernveilederen finner du her.

Biblioteksjefen sier at det er mange hensyn å ta for at publikum skal kunne tas imot uten unødvendig risiko for smittespredning. Det jobbes med å åpne både hovedbiblioteket i sentrum og filialene i Kroken og Tromsdalen.

– Det er viktig å sørge for trygghet for ansatte og vi har bestilt pleksiglass til skrankene som det nå er litt leveringstid på, sier hun.

– Syke må holde seg borte

Hovedbiblioteket hadde før 12. mars cirka 1500 personer innom på en vanlig dag. Nå må biblioteksjefen finne ut hvor mange som kan være der samtidig og hvor lenge de kan bli.

I motsetning til skoler og barnehager har ikke bibliotekene fått en detaljert plan for hvordan de kan åpne dørene og samtidig ivareta smittevernhensyn.

– Vi må selv finne ut av hvordan vi skal gjøre det og så høre med smittevernoverlegen i kommunen om hva som er trygt, sier hun.

Smitteveilederen anbefaler at syke personer skal holde seg borte og at det skal legges til rette for at folk skal kunne holde avstand. Trange fellesarealer bør ikke brukes til opphold, men personer kan være inntil 15 minutter i samme område uten videre smitterisiko. I tillegg skal det praktiseres god håndhygiene og hyppig renhold i lokalene.

– Vi vil oppfordre alle som er syke til å holde seg hjemme, sier Magnussen.


E-bokutlånet på biblioteket har skutt i været

Tromsø bibliotek har opplevd en enorm økning for utlånet av e-bøker og lydbøker etter at biblioteket stengte dørene for flere uker siden.


Vil fortsette å kjøre bøker hjem til folk

Veilederen oppfordrer til at bibliotekene fortsetter å tilby en løsning for brukere som ikke kan eller ønsker å oppsøke biblioteket på grunn av smittevernhensyn.

– Vi har allerede en ordning hvor vi kjører hjem bøker til folk som er i karantene eller i risikogruppen. Den vil vi opprettholde også fremover hvis vi har bemanning til det, sier biblioteksjefen.

I den første fasen av gjenåpningen vil det ikke være mulig å ta seg inn i biblioteket med kort og kode utenom vanlig bemannet åpningstid.

– Nei, det blir nok i siste fase fordi vi da ikke vil ha kontroll over hvor mange som er inne og hvor de beveger seg, avslutter Magnussen.