Vil arrangere rullende 17. maitog på Kvaløya

Bydelsrådet på Kvaøysletta inviterer skoler, barnehager, lag og foreninger på Kvaløysletta til å feire nasjonaldagen med en bilkortesje med opp mot 100 biler.

ALLE TOG AVLYST: Borgertoget i sentrum og alle andre 17. maitog til fots er avlyst i hele Tromsø, men blant andre Kvaløysletta bydelsråd inviteres til rullende 17. maitog på nasjonaldagen.  Foto: Daniel Lilleeng

nyheter

Bilene skal representere hvert trinn på alle barneskoler, samt barnehager og andre organisasjoner, lag og foreninger.

Bydelsrådet planlegger å organisere et tog med opp mot 100 pyntede biler.

– Vi mener at det er viktig å skape litt glede på festdagen, og vi har foreløpig sendt ut invitasjon om å delta i toget som vi planlegger, sier leder i bydelsrådet på Kvaløysletta, Lene Thorstensen.

Skal velge representanter

Mens vi venter på borgertoget.  Foto: Trond Gansmoe Johnsen

Det er FAU på barneskolene, samt barnehagene som får i oppdrag å velge ut biler - som der kun sjåførens nærmeste familie får lov til å være passasjerer som følge av smittevernbestemmelsene.


Slik skal Tromsø markere nasjonaldagen overfor resten av landet: Sjark-konsert, korsang og bil-karavane.

I den landsdekkende NRK-sendingen 17. mai vil Tromsø by på minikonsert med Violet Road, kald korsang og rumlende V8-motorer.


Det vil være opp til representanter for lag og foreninger å organisere hvem som skal kjøre deres bil.


17.-maikomiteen i pressekonferanse:

Slik blir årets 17. mai-feiring i Tromsø

Du kan ikke møte opp for å delta på feiringen, men du kan se den på streamet på nett.


Frist for å melde på et kjøretøy er 14. mai - da vil ekvipasjene få utdelt et nummer som vil angi hvor i kortesjen man skal kjøre.

Ønsker å kjøre langs busstraseene

Dersom alle tillatelser kommer på plass vil kortesjen starte nord for Sandnessundbrua ved fylkesveien ved Karvesletta. Deretter vil bilene kjøre hele Karveslettveien motsols før den kjører ut på fylkesveien igjen og kjører sørvestover gjennom boligområdene helt til man kommer til Eidkjosen - som vil være endestasjon.

– Vi er avhengig av at vi skal få tillatelse til å kjøre gjennom boligfeltene og langs busstraseene, om vi bare får lov til å kjøre langs hovedveien så mister vi litt av hensikten med kortesjen. Tanken er at vi skal kjøre der folk bor slik at de kan følge med på kortesjen, sier Thorstensen.

Gir premier til de flotteste utsmykningene


Årets 17. mai-feiring: – Vi har på ingen måte avskrevet korps

Leder av 17. mai-komiteen, Eva Lockertsen Stenvold, sier de tenker kreativt rundt årets feiring og er i løpende dialog med byens korps.


Alle som bor langs ruta bes om å stille opp og heie på toget, men for at det ikke skal samles større menneskemasser oppfordres alle som bor langs veiene og som har utsikt fra husene sine om å oppholde seg på terrasser eller i vinduer for å følge kortesjen.

De flottest smykkede bilene vil vinne en premie som bydelsrådet vil dele ut.

– Vi vil velge ut ti familier langs ruta som skal gi poeng til bilene - og de tre med høyest poeng vil få en premie hver, sier Thorstensen.