Gradvis bedring i arbeidsmarkedet – færre er helt ledige

Det ukentlige ledighetstallet i Troms og Finnmark viser en viss bedring i arbeidsmarkedet i fylket.

GODE ALTERNATIVER: Grete Kristoffersen, fylkesdirektør i Nav, mener det viktige nå er å sikre at de som står uten jobb over lengre tid, får gode og fremtidsrettede alternativer, enten gjennom arbeid eller utdanning.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

I følge det ukentlige ledighetstallet fra Nav, er det flere som er delvis arbeidsledige, men færre er helt ledige. I tillegg har det vært færre arbeidssøkere denne uken.

Av alle arbeidssøkere i Troms og Finnmark antar Nav at 9.855 personer er permitterte, noe som utgjør åtte prosent av arbeidsstyrken i fylket.

– Det totale antallet ledige i fylket synker som en naturlig konsekvens av at samfunnet nå åpnes gradvis og bedriftene henter tilbake sine permitterte arbeidstakere. Også i Troms og Finnmark ser NAV at ledigheten i 2020 ganske sikkert vil ende på et høyere nivå enn i fjor. Det viktige nå er å sikre at de som står uten jobb over lengre tid, får gode og fremtidsrettede alternativer, enten gjennom arbeid eller utdanning, sier Grete Kristoffersen, fylkesdirektør i Nav, i en pressemelding.


«Lex Fylkesnes»:

Fiskeriministeren om ny lakseavgift: – Nå må da Fylkesnes være fornøyd, han får det jo endelig som han vil

Tromsø kommune vil heretter kunne få økte inntekter fra oppdrettsnæringa hvert år, basert på hvor mye laks de produserer. Hvert tiende kilo laks vil bety 4 kroner ekstra til kommunekassa.


De yrkesgruppene som ble hardest rammet av permitteringer siden 9. mars, er også de som har hatt størst nedgang i ledige den siste uken, nemlig serviceyrker, reiseliv og transport.

Antallet utlyste stillinger har økt kraftig de siste ukene, og per nå er det nesten 1.700 ledige stillinger i fylket.

– Det er avgjørende for samfunnet i nord at verdiskapingen kommer i gang så raskt som mulig, og vi i NAV bidrar med våre virkemidler der vi kan for å sikre tilgjengelig arbeidskraft slik at bedriftene kan holde hjulene i gang. En av de viktigste måtene NAV kan bistå bedriftene på, er hjelp til rekruttering av arbeidskraft og eventuelt midler til kompetansepåfyll for å sikre kvalifisert arbeidskraft. Vi ønsker å bidra til at samfunnet kommer raskest mulig på fote igjen, sier Kristoffersen.