Fikk ny jobb tirsdag – presenterte knalltall onsdag:

Sparebanken Nord-Norge tror de vil vokse, til tross for korona

Tirsdag ble Liv Ulriksen utnevnt til ny konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge. Første jobb onsdag klokken 07.30 var å presentere bankens ambisjoner, under korona-pandemien.

ANSATT: Liv Bortne Ulriksen ble ansatt som ny konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge på tirsdag, og la frem resultatet for første kvartal onsdag.  

nyheter

Til tross for korona-krisen tror banken på fortsatt vekst i år både for nordnorsk næringsliv og for banken.

– Det er muligheter for vekst i Nord-Norge i år til tross for korona-krisen. Vi er selvfølgelig også rammet, så det er vanskelig å være skråsikker, sier konsernsjef Liv Ulriksen i Sparebanken Nord-Norge.


Hun er ny konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge

Liv Bortne Ulriksen takket tirsdag ja til stillingen som konsernsjef i banken.


SpareBank 1 Nord-Norge forventer i år en markedsvekst på 2–5 prosent i privatmarkedet og 4–7 prosent i bedriftsmarkedet, uttaler banken i en børsmelding onsdag morgen.

Før korona-krisen anslo banken i februar en videre vekst i år på 3–5 prosent i privatmarkedet og 6–8 prosent i bedriftsmarkedet.

Fisken berger nordlendingene

Det er de mange fiskerne og oppdretterne i nord som sørger for at Nord-Norge er mindre rammet av korona enn resten av landet. Ulriksen sier sjømat ikke er rammet like hardt av korona til sammenligning med mange andre bransjer.

– Næringene vi har mest av i nord er mindre rammet av koronakrisen. Det er lav kronekurs som hjelper eksporten av fisk. Folk må ha mat og kjøper fisk. Sjømat er ikke like hardt rammet som reiseliv, sier Ulriksen.

NY KONSERNSJEF: Liv Bortne Ulriksen har i dag takket ja til stillingen som konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge. 

Banken fikk et resultat på 450 millioner kroner før skatt i første kvartal i år. Det er om lag samme renteinntekter som samme periode i fjor.


Rentekutt hos bankene etter Norges Banks vedtak om null-rente

De store bankene svarer på Norges Banks rentekutt.


– Vi leverer solide tall for første kvartal i år, men vi er påvirket av korona, noe som vises i tallene. Vi har likevel solide tall sammenlignet med andre banker, sier Ulriksen.

Tidobler tap

Banken tidobler avsetningene til forventede tap, og setter av 119 millioner kroner til å dekke det.

Årsaken er korona-krisen, der banken forventer tap. I hele fjor tapte banken 11 millioner kroner, og setter nå av mer enn ti ganger så mye i tap første kvartal som for hele fjoråret.

– Det som preger tallene for første kvartal er at vi har gått inn i en korona-situasjon. Vi har tap og vi må avsette penger for å dekke mulige fremtidige tap, sier Ulriksen.

Milliard-rekord

Sparebanken Nord-Norge hadde to rekordgode år i 2018 og 2019. De hadde i fjor et resultat på 2,5 milliarder kroner, før skatt.

Banken hadde bare 11 millioner kroner i tap i fjor, halvparten så mye som året før. Samtidig fikk eierne et rekordhøyt utbytte, blant dem de to milliardærene John Fredriksen og Trond Mohn.


Sparebanken Nord-Norge har de siste årene vokst til å bli landsdelens største bank, foran DNB, som nylig kapret en av de største kundene i nord, Tromsø kommune, fra Sparebanken.

Svakere fortjeneste

Sterk konkurranse om lånekundene presset fortjenesten til banken både i lån til privatpersoner og bedrifter. Fortjenesten, såkalt margin, har sunket fra 1,8 til 1,3 prosent i privatmarkedet i løpet av de siste to årene. Om lag åtte av ti lån er lavere enn 10 millioner kroner.


Oppsiktsvekkende bankskifte i kommunen: Vraker mangeårig samarbeidspartner til fordel for rivalen

Tromsø kommune bryter deres samarbeid med Sparebanken Nord-Norge (SNN). Samtidig går de over til SNNs argeste konkurrent, DNB.


Sparebanken Nord-Norge har under en av fem eiere fra landsdelen. Nær halvparten av eierne er fra resten av landet, mens en tredel er utenlandske eiere.