NHO og LO er enige – ber politikerne prioritere disse veiene

NHO og LO har sammen laget en prioriteringsliste som de har oversendt både fylkespolitikerne, regjeringen og Stortinget.

DIREKTØR: DIrektør Målfrid Baik i NHO Arktis har sammen med den lokale ledelsen i LO laget en prioriteringsliste til politikerne.   Foto: Christer Pedersen

nyheter

De argumenterer for at prosjektene vil ha en stor betydning for økt jobb- og verdiskapning i en krevende tid etter korona-krisa fremover.

- Det offentlige må bruke sine økonomiske muskler for å sørge for nødvendig jobb- og verdiskaping her nord, både nå og i fremtiden, sier direktør Målfrid Baik i NHO Arktis i en pressemelding.


Debatt:

Slik kan både du og myndighetene være med å redde reiselivet i nord

NHO i nord mener alle bør bruke sommeren på å utforske egen landsdel.


- Slike investeringsprosjekter bidrar til sysselsetting og verdiskaping direkte i bygg- og anleggsnæringen, sier leder i LO Troms og Finnmark, Bjørn Johansen i pressemeldingen.

Dette er prioriteringslista:

Senja

· Fv. 862 Mefjordbotneidet – Senjahopen (skredsikring, rasutbedring utbedring av kurvatur, vegutbedring.

· Fv. 277 Huselv – Husøy (full vegbredde, flere og bedre møteplasser.

· Fv. 86 Straumsbotn – Torsken (vegutbedring)

Skjervøy

· FV 866 (vegutbedringer)

· Skattørsundet bru (utbedring)

· Maursund- og Kågen tunnelen (oppgradering og tunnelutbedringer)

Øvrige veiprosjekter

· FV 863 Tromsø-Hansnes (vegutbedringer)

· Tunnelsystemet på Tromsøya (oppgradering og utbedringer)

· Pollfjelltunnelen (oppgradering og utbedringer)

· Ibestadtunnelen (oppgradering og utbedringer)

· FV7920 Lyngseidet- Koppangen (vegutbedringer)

· FV 98 Ifjord - Tana bru (ytterligere vegutbedringer)

· FV 890 Tana bru – Berlevåg (vegutbedringer)

· FV 891 Gednje-Båtsfjord (utredning av veg og bru)

· FV 98 Lakselv/Kunes - Ifjord (forsere planleggingen)

Fiskerihavner

· Kiberg fiskerihavn, molo og utdyping (Vardø)

· Havøysund fiskerihavn, ny molo i Hallvika og noe utdyping (Måsøy)

· Kjøllefjord fiskerihavn, to nye ytre moloer og noe utdyping (Lebesby)

· Tromvik, moloforlengelse for liggehavn (Tromsø)

· Mehamn, ytterligere utbedringer, utdyping (Gamvik)

· Hammerfest fiskerihavn Fuglenes, samt Forsøl fiskerihavn, som en del av Hammerfest prosjektene (ren havn Hammerfest). Innseiling Forsøl, som en del av Hammerfest prosjektene (Hammerfest)

· Torhop havn, molo og utdyping (Tana)

· Kongsfjord fiskerihavn, molo og utdyping (Berlevåg)

· Årviksand fiskerihavn, utdyping og bygging av sandfangermolo (Skjervøy)