Høyre, Frp og Nei til bompenger mener Arctic Center-nei var ugyldig. Nå varsler de juridisk omkamp

Partiene på høyresiden aksepterer ikke nederlaget til Arctic Center i kommunestyret, og vil nå involvere fylkesmannen.

– UGYLDIG: Sebastian Henriksen (H) mener vedtaket om nei til Arctic Center må anses for ugyldig av flere årsaker. foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

– Vi, Frp og Nei til bompenger har signert et krav om lovlighetskontroll om Arctic Center-vedtakene gjort i kommunestyret, sier Høyre-gruppeleder Sebastian Henriksen.

Tromsø kommunestyre sa i sitt aprilmøte nei til Arctic Centers hyttelandsbyplaner, med 23 mot 20 stemmer.

Brevet går til Fylkesmannen i Troms og Finnmark som skal avgjøre hvorvidt vedtaket er fattet i tråd med gjeldende lover og regler.

Klagerne skriver i brevet at de mener vedtaket må ansees for ugyldig på grunn av påståtte saksbehandlingsfeil.

Betviler miljøtall

I brevet betviler de blant annet administrasjonens beregninger om Co₂-utslipp, som følge av nedbygging av myr.

«Tromsø kommune ved enhet for Klima miljø og landbruk har presentert et tall for Co₂-utslipp på ca. 35 000 tonn CO₂-ekvivalenter. Dette tallet legger til grunn at hele myrarealet er dyp myr (>100 cm). Det er imidlertid rimelig å anta at dette ikke er gjeldende for alt myrarealet, og at grunnlaget for som er lagt til grunn for behandlingen da blir helt feil på et vesentlig punkt.»

Klagerne anfører også at de mener miljøaspektet var avgjørende for flere av representantenes stemmegivning, og at deres miljøkunnskaper kunnskap kunne gitt flertall for bygging av Arctic Center.

«En annen kunnskap om miljøeffektene ville derfor lett ha kunnet endret stemmetallet og gitt et flertall for innstillingen.»

– Kaotisk møte

Henriksen mener det var begått saksbehandlingsfeil under møtet, og at kommunestyrets første digitale møte var kaotisk og lite oversiktlig.

– Det var en enormt kaotisk behandling i kommunestyret. Derfor tror jeg det er fornuftig å få alle kortene på bordet, og klarhet i om dette er gjort riktig.

– Du frykter ikke at dere vil fremstå som dårligere tapere, etter å ha tapt en demokratisk avstemning?

– Jo, det er absolutt en risiko, men vi er flere som har signert. Vi er usikker på om utfallet av dette ble riktig, og i en så viktig sak om dette, så tenker vi at det er bra å få gjort en vurdering, sier Høyre-gruppelederen.

Vil forhandle med Ap

Henriksen øyner også muligheter for å få flertall for Arctic Center, om saken behandles på nytt.

– Vi har også fått gode signaler fra Aps gruppeleder, Jarle Heitmann, om at de vil forhandle på nytt om denne saken, dersom Fylkesmannen kommer fram til at vedtaket var ugyldig.

I tillegg til Henriksen, har også Ragnhild Berg Nilsen (H), Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) og Christer Bjørn (Nei til bompenger i Tromsø) signert klagen.