Danner fylkeslag i Troms

Et kvinnepolitisk nettverk i Senterpartiet har dannet nytt fylkeslag i Troms.

SENTERKVINNENE: Wenche Skallerud (t.v.) er valgt inn som leder for Troms Senterkvinner, mens Marlene Bråthen er varamedlem.  Foto: Martin Lægland

nyheter

Senterkvinnene, som er en selvstendig organisasjon innenfor Senterbevegelsen, ønsker å skape økt fokus på samfunnspørsmål som engasjerer kvinner.

Organisasjonen fokuserer på grønn feminisme, som tar utgangspunkt i at kjønnene skal være sosialt, politisk og økonomisk likestilte.


Politikerne har satt av 200.000 til nytt fylkesordførerkjede. - Bruk heller kjetting, foreslår

Politikerne sa nei til nytt fylkesvåpen – nå skal de likevel bruke penger tilsvarende en halv årslønn for en reinholder på et nytt fylkesordførerkjede.


«Jenter i alle aldre vet at det er et godt stykke arbeid igjen før vi har oppnådd likestilling på ulike samfunnsområder. Likeverd, inkludering og likelønn er fremdeles kampsaker i kvinnebevegelsen.» står det i pressemeldingen.

Følgende er valgt inn i Troms Senterkvinner:

  • Wenche Skallerud - leder
  • Enid Bråthen - nestleder
  • Unni Haug - styremedlem
  • Kisten Ravna Østby - styremedlem
  • Olaug K. Hanssen - styremedlem

I tillegg er Marlene Bråthen og Rita Roaldsen valgt inn som varamedlemmer.