Vil gi større andel av Havbruksfondet til havbrukskommuner

Høyre i Nord-Norge ønsker at en større andel av Havbruksfondet går til kommunene som satser på næringen.

MER PENGER: Høyre i Nord-Norge mener regjeringen foreslår en for liten andel til havbrukskommunene.  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

nyheter

Partiet mener regjeringen foreslår en for liten andel fra fremtidig salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser fra og med 2022, til havbrukskommunene.

– Det er ønskelig med en trinnvis nedgang i fordeling på Havbruksfondet fra dagens ordning til man får en lik fordeling mellom staten og kommuner/fylkeskommuner. Dette er en bedre løsning som gir langsiktige og stabile inntekter for havbrukskommunene enn regjeringen forslag på 25 prosent. Auksjonen skjer annen hvert år og utbetalingen bør skje i to omganger slik at havbrukskommunene har inntekt fra havbruksfondet hvert år, sier Beate Bø Nilsen, gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe i Nordland i en pressemelding.


Sendes i garasjen med selkjøttet: – Samboeren nekter å la meg koke det på kjøkkenet

Fredag trosset flere vær og vind for å sikre seg selkjøtt.


– Sterk voksende næring

Får Høyre det som de vil, kommer kommunene til å få utbetalt 70 prosent i 2022, 60 prosent i 2024, og 50 prosent i 2026.

– Norsk havbruk er en sterk voksende næring som er i hard konkurranse internasjonalt. Man skal tenke seg vel om før man innfører nye skatter og avgifter på havbruksnæringen som kan virke konkurransevridende og gir norsk fisk dårligere konkurranseforhold internasjonalt, sier Christine Killie, gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe for Troms og Finnmark i pressemeldingen.


Ny oppdrettsskatt:

Kent raser mot egen regjering, som vil ta laksepenger fra kommunene

Senterpartiet går imot at kommunene mister inntekter fra Havbruksfondet når det innføres en produksjonsavgift for havbruksnæringa. Og de får overraskende støtte – fra Kent Gudmundsen i Høyre.


– Avhengig av velvillige kommuner

Fra årets kapasitetsjustering foreslår regjeringen at kommunesektoren tilføres en milliard kroner gjennom Havbruksfondet i 2020 og 2021. Dette vil, ifølge pressemeldingen, være en stor nedgang fra tidligere bevilgninger.

Regjeringen har også foreslått å innføre produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i statsbudsjettet for 2021, der avgiften settes til 40 øre per kilo produsert fisk. Inntektene fra avgiften skal fordeles til havbrukskommunene og -fylkeskommunene. Samtidig foreslås det å endre fordelingen av inntektene fra salg av nye tillatelser.

– For at næringen skal kunne vokse i fremtiden, er man avhengig av velvillige kommuner og økende arealer. Da er det viktig å gi incitamenter, slik Havbruksfondet er, til de regioner som er villig til å satse på næringen videre. Forsvinner den økonomiske støtten, kan det være problematisk å få politisk aksept og tilrettelagt lokalitet for denne utvikling, sier Geir Inge Sivertsen, leder i Troms og Finnmark Høyre.