Milliard-rekord for råfisklaget

Norges Råfisklag omsatte fangster for 13 milliarder kroner i 2019. Det er tidenes rekord.

Bearbeidingsplikten på torsk gjeninnføres etter at plikten ble midlertidig opphevet i forbindelse med koronapandemien. Her et bilde fra Senja. Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix  Foto: Cornelius Poppe

nyheter

Den rekordstore omsetningen ga et årsresultat på 165 millioner kroner, og det var 129 millioner kroner mer enn i 2018., går det fram av årsberetningen for salgslaget.


Konsernet Norges Råfisklag består for øvrig av morselskapet Norges Råfisklag SA og eiendomsselskapene Fiskernes Hus AS, Kystens Hus AS (tidligere Stortorget 1 AS), Fiskergata 22 Svolvær AS, samt investeringsselskapet Marinvest AS.

Valutagevinst

Forklaringen på det store overskuddet er gode priser på råstoff og en svært gunstig valutasituasjon.

Totalt ble det omsatt fangster til en samlet verdi av 13.031 millioner kroner i 2019 mot 12.748 millioner kroner i 2018. Dette er en økning på 283 millioner kroner, noe som tilsvarer 2,2 %.Dette er igjen tidenes høyeste omsetningsverdi for Råfisklaget i løpende kroner.

I råfisklagets årsberetning kommer det og fram at realverdien av de norske landingene i Råfisklagets fiskerier er mer enn fordoblet siden 2009.

Den norske omsetningen var da 4.186 millioner kroner, noe som tilsvarer 5.159 millioner kroner i realverdi i 2019.

Også den utenlandske flåten økte landingene i Norge i 2019, med en økning på 2,8 prosent fra året før.

I årsrapporten kommer det og fram at torsk er den desidert viktigste arten. Den står for hele 60 prosent av totalomsetningen.

– Det ble landet 387.400 tonn torsk til en verdi av 7.874 millioner kroner. I 2018 var tilsvarende tall 436.700 tonn til en verdi av 7.589 millioner kroner, heter det i rapporten.