Vindparkene på Kvaløya bøtelagt for brudd på energiloven – må betale 250.000 kroner

NVE har ilagt Tromsø Vind og Raudfjell Vind en bot på 250.000 kroner fordi de mener kravet om sperreanordningen for rein ikke har fungert. Utbyggerne av vindmølleparken er uenig.

VINDPARK Utbyggerne av vindparken på Kvitfjell og Raudfjell er bøtelagt av NVE.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

NVE skriver i en pressemelding at de har ilagt et gebyr til Tromsø Vind og Raudfjell Vind for at de ikke har fulgt kravene som ble stilt i forbindelse med anleggsveien.

NVE påpeker videre at anleggsveien til vindparken ble lagt annerledes enn det som var konsesjonsgitt, og at det ble stilt strenge krav til hvordan den nye veien skulle bygges.


Les avvikmeldingene her:

Oljesøl og lekkasjer ved vindmølleparken: – Fikk regn av diesel over meg

Det har vært sølt med både olje, diesel og kjølevæske under anleggsfasen til vindmølleparken på Kvitfjell/Raudfjell.


iTromsø har tidligere skrevet om NVEs klager på utbyggernes tiltak for å holde reinen unna anleggsområdet.

Mangelfull sperre for rein

Siden Kvitfjell og Raudfjell er viktige beiteområder for tamrein, ble det satt vilkår om at det skulle etableres en sperreanordning for rein på den nye anleggsveien. NVE mener utbyggernes etterlevelse av dette kravet har vært mangelfull, og at sperreanordningen i to perioder i juli og oktober 2019 ikke fungerte slik de skulle.

– Det er alvorlig at en konsesjonær ikke etterlever kravene som settes i forbindelse med byggingen av de to vindkraftanleggene. I dette tilfellet var kravet satt ut fra reindriftsnæringens behov om at reinen ikke skulle kunne forflytte seg inn i anleggsområdet, sier Øyvind Leirset, seksjonssjef for miljøtilsyn av energianlegg hos NVE i pressemeldingen.

Tromsø Vind og Raudfjell Vind kan påklage vedtaket til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra vedtaket ble gjort.


Tok opp lån for å kjempe mot vindkraftgigant – tapte i retten

Minstepensjonist Berit Wold pantsatte familiegården for å ha råd rettssaken mot vindkraftutbyggeren. Hun og de andre grunneierne tapte saken i lagmannsretten.


Skal klage på vedtaket

Prosjektleder Stephan Klepsland ved Nordlys Vind forteller at de er uenige i vedtaket gjort av NVE.

– Vi jobber nå med tilsvarsbrevet, eller klagen på vedtaket, så jeg har ikke alle detaljene enda. Men vi er uenige i dette vedtaket og i gebyret, sier Klepsland.

– Mener dere at sperreanordningen for rein har fungert slik den skulle?

– Ja det har den. Og det gjør den fremdeles, sier Klepsland.

Eierne av vindkraftverket er det tyske milliardfondet Ärzteversorgung Westfalen-Lippe og den internasjonale vindkraft-utbyggeren Siemens Project Ventures. Tromsø Vind og Raudfjell Vind er navnet på prosjektselskapene.