Mann i 50-årene dømt for å ha kjørt minibuss i Storgata uten tillatelse fire ganger

Mannen ble dømt til å betale 16.500 kroner i bot, saksomkostninger på 3.000 kroner, subsidiært fengsel i 34 dager.
nyheter

Mannen jobber som sjåfør for et selskap i turistnæringen. Tre netter på rad i slutten av desember 2019 ble han observert parkert i Storgata av politiet, samt en natt i januar i år.

Politiet tok kontakt med sjåføren allerede første natten han ble oppdaget, men mannen hevdet da han hadde tillatelse og drev varelevering, som er tillatt i tidsrommet 17–11.

Dette viste seg å ikke stemme og han ble derfor anmeldt for forholdet allerede første natten. Retten mente derfor sjåføren hadde handlet med tilstrekkelig grad av skyld ved alle fire tilfellene.

Retten sa seg enig i aktors påstand og dømte mannen til 16.500 i bot, subsidiært fengsel i 34 dager, i tillegg må mannen betale saksomkostningene som retten satte til 3.000 kroner.