Nytt fartøy til havforskning

Regjeringen vil bevilge penger til et nytt forskningsfartøy til Havforskningsinstituttet. Planen er at det skal brukes i nord.

NYTT: 110 millioner kroner er det nye kystgående forskningsfartøyet til Havforskningsinstituttet beregna å koste. Illustrasjon: LMG Marin 

nyheter

Det nye kystgående fartøyet vil koste 110 millioner kroner, og bakgrunnen for bevilgningen er også å styrke aktiviteten norsk verftsnæring og maritim leverandørindustri, heter det i en pressemelding fra fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

I tillegg foreslår regjeringen også å ruste opp Havforskningsinstituttets eksisterende fartøy som mangler en del observasjonsteknologi og annet utstyr som ifølge instituttet trengs til en effektiv og trygg havforskning.


Har ikke sett en kontrollør på to år: – Det er banditter i bransjen

Både turister og turistbedrifter mener dagens regelverk bør håndheves før nye regler innføres.


Jublende glad

Og utsiktene til ny båt gleder havforskningsinstituttets direktør, Sissel Rogne:

– Jeg er jublende glad og svært takknemlig for at fiskeriministeren prioriterer dette blant gode formål i krisepakken. Spesielt vil jeg takke maritim sektor for godt samarbeid og drahjelp med å få til en vinn-vinn-situasjon for både havforskningen og kyst- og havnæringene. Vi ser at det blir mer og mer viktig med god og effektiv kystsoneforvaltning, for å gi ryggrad til en enda mer blå økonomi, sier Rogne.

Fiskeriministeren sier planen er å styrke kontrollen, overvåkingen og forskningen i kystsonen.

– Denne kunnskapsinnhentingen vil også legge grunnlag for ny, bærekraftig næringsutvikling langs kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Samtidig vil regjeringen utlyse et anbud for å leie et nytt fartøy til Fiskeridirektoratets kontrollvirksomhet.

– Det er viktig at direktoratet er fysisk til stede langs kysten vår, slik at de kan overvåke og kontrollere aktiviteten i sjømatnæringen, sier Ingebrigtsen.


Kontrollører har hjemmekontor – oppfordrer fiskerne til å være lovlydige likevel

Koronaviruset har satt fiskeriinspektører på hjemmekontor, og fangstene blir ikke fysisk kontrollert. Men myndighetenes oppfordring om likevel å følge reglene faller ikke bare i god jord.