Regjeringen har endret regelverket for deltakelse i hvalfangsten

Endringene skal åpne for økt rekruttering til hvalfangsten.

Regjeringen har endret regelverket for deltakelse i hvalfangsten, målet er å øke rekrutteringen. Arkivbilde.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Bakgrunnen for endringene er at hvalfangstnæringen er i en krevende situasjon. Hvalfangstnæringen bærer preg av at stadig færre fartøy deltar i fangsten, og at færre dyr dermed fangstes.

– For å stimulere til økt rekruttering til hvalfangsten har regjeringen lempet på kravet til tidligere deltakelse for fartøy som driver hvalfangst, sier fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen, i en pressemelding.

Det vil nå være tilstrekkelig for å oppfylle kravet, at enten eier eller minst en av mannskapet har deltatt i fangst av vågehval i minst ett av de seks siste årene. Dette vil i praksis bety at det åpnes for nye potensielle eiere som ikke har tidligere erfaring med hvalfangst.

I tillegg åpnes det for at fartøy som er tatt ut av ordinært fiske eller fangst kan settes inn i hvalfangsten, dersom fartøyet er egnet og utrustet for hvalfangst.


Norsk vågehvalbestand er stabil

Observasjoner av vågehval tyder på at bestanden har vært stabil de siste 20 årene, konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i en ny vurdering.


– For nye krefter som ønsker å ta del i hvalfangsten bør det gis muligheten å ta i bruk båter som er tatt ut av fiske gjennom strukturkvoteordningene. Det er viktig med tilgang på produkter og kjøtt dersom fangsten og markedet skal opprettholdes, og jeg håper disse endringene vil bidra til at flere vil delta i hvalfangsten, sier Ingebrigtsen i pressemeldingen.

I 2019 deltok 10 fartøy, og det ble fangstet 429 dyr av en totalkvote på 1278 vågehval.