70 kystordførere krever større andel av den nye lakseskatten

70 ordførere fra Flekkefjord i sør til Nesseby i nord har skrevet under et opprop i protest mot deler av regjeringens forslag til ny skattlegging av oppdrettsnæringen.

KREVER STØRRE ANDEL: 70 kystordførere fra Sørlandet til Finnmark krever at kommunene får større andel av konsesjons- og skatteinntektene fra oppdrettsnæringen.  Foto: Terje Bendiksby

nyheter

I oppropet protesterer ordførerne mot at regjeringen foreslår å endre fordelingsnøkkelen for utbetaling av konsesjonsavgiftene oppdrettsselskapene betaler for sine anlegg. I dag er fordelingsnøkkelen slik at 80 prosent av avgiftene går til oppdrettsfylkene- og kommunene, mens 20 prosent går til staten. I det nye forslaget vil 75 prosent gå til staten.

Som kompensasjon foreslås kommunene å få en produksjonsavgift - den såkalte lakseskatten - på 40 øre per produsert kilo laks, ørret og regnbue.


Krever endring av lakseskatt-forslag: – Vi blir de største taperne

Tromsøregionens regionråd krever at regjeringen endrer sitt forslag på lakseskatt slik at kystkommunene får beholde en langt større del av kaka når oppdrettspengene skal fordeles.


Dette vil ifølge ordførerne bety at staten tar et kraftig jafs med én hånd samtidig som man gir en langt mindre pengesekk tilbake til kommunene.

«Dette er en fordeling vi ikke kan akseptere. Havbrukskommunene har en betydelig kostnad ved å legge til rette for oppdrettsnæringen», skriver ordførerne i oppropet.


Regjeringen innfører «lakseskatt» - vil gi en halv milliard til oppdrettskommunene

Fra neste år vil staten kreve inn en direkte avgift på 40 øre per produsert kilo laks, ørret og regnbueørret. Inntektene skal gå direkte til kommunene og fylkene der oppdretten foregår.


Og fortsetter:

«Kommunene må få sin rettmessige andel av det overskuddet som er i oppdrettsnæringen og sin rettmessige andel for å legge til rette for bruk av areal i den kommunale sjøalmenningen til oppdrettsnæringen».

Blant ordførerne som har signert oppropet kan nevnes ordførerne i Tromsø, Alta, Bodø, Narvik, Karlsøy, Skjervøy og Senja.