UiT får ny viserektor

Førstelektor - og tidligere sjefredaktør i Harstad Tidende - Bård Borch Michalsen blir ny viserektor ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet (UiT).

NY NESTKOMMANDERENDE: Førstelektor Bård Borch Michalsen blir ny viserektor ved UiT.  Foto: Tomas Rolland, UiT

nyheter

Michalsen overtar dermed jobben til nylig avgåtte Kriss Rokkan Iversen som forlot stillingen da hun ble nestleder i Miljøpartiet de Grønne. Han vil representere Sør-Troms.

Michalsen vil være en av to viserektorer - den andre er Sveinung Eikeland i Alta.


UiTs viserektor fratrer stillingen etter å ha blitt valgt som nestleder i MdG

Viserektor Kriss Rokkan Iversen hadde ett år igjen av åremålet sitt.


Den nye viserektoren arbeider ved Handelshøgskolen i Harstad, og hans fagfelt er hovedsakelig ledelse, prosjektledelse og kommunikasjon.

UiT-rektor Anne Husebekk er fornøyd med at Michalsen blir hennes viserektor frem til hennes åremålsperiode går ut neste sommer.

– Jeg er svært glad for at Bård blir ansatt i universitetsledelsen som viserektor for Sør-Troms og Nordland. Bård får en viktig rolle i å binde sammen studiestedene, arbeidslivet og aktiviteten regionalt samt å bidra til gode beslutninger i hele UiT, sier hun i en kommentar til eget nettsted.


De blir nye viserektorer ved UiT

Sammen skal de blant annet bidra for å løfte fram UiTs satsing innen forskning.


Selv peker Michalsen på UiTs rolle som utviklingsaktør når han skal beskrive hvordan han ser på nyjobben.

– Jeg er begeistret for UiT som institusjon – som en drivkraft i nord, og jeg gleder meg over at jeg får anledning til å bidra til en fortsatt positiv utvikling av UiT og til et enda tettere samspill med samfunns- og næringsliv i Sør-Troms og Nordland, sier han til UiTs hjemmesider.

Som viserektor vil Michalsen ha ansvar for å løfte frem forskning og undervisning - spesielt ved studiestedene han representerer.